KWS
   
 

Jakimi kryteriami kierować się w wyborze odmiany buraka cukrowego do uprawy?

W Polsce zarejestrowanych jest obecnie około stu odmian buraka cukrowego.

W Polsce zarejestrowanych jest obecnie około stu odmian buraka cukrowego. Co roku rejestrowanych jest kilkanaście nowych, które wypierają z rynku odmiany starsze, o potencjalnie niższych plonach. Ponieważ odmiany buraka w warunkach Polski nie wykazują reakcji na rejonizację, dobór odpowiedniej odmiany wydaje się nie lada dylematem.

Czym kierować się wybierając odmianę? Rola doświadczeń odmianowych

Należy sprawdzić, które z aktualnie oferowanych na rynku odmian spełniają istotne dla nas kryteria (najważniejsze z nich wymieniamy poniżej), wspierając się jednocześnie wynikami doświadczeń odmianowych publikowanymi przez COBORU w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Doświadczenia PDO prowadzone są wspólnie z przemysłem cukrowniczym, obejmują one ok. 20 najcenniejszych odmian, które badane są w kilkunastu stacjach doświadczalnych w całym kraju. Wyniki tych doświadczeń tworzą krajową listę rankingową najlepszych odmian proponowanych przez firmy nasienne.

Oprócz tego koncerny cukrownicze prowadzą własne doświadczenia odmianowe, testując odmiany pod względem przydatności do lokalnych wymagań i własnych preferencji. Efektem tych doświadczeń i wnikliwej analizy otrzymanych wyników jest lista tzw. odmian preferowanych lub zalecanych dla plantatorów w poszczególnych koncernach cukrowniczych. Lista tworzona jest co roku i obejmuje kilkanaście odmian. Tak szerokie badanie wartości odmian daje plantatorom gwarancję, że w uprawie znajdą się najlepsze z nich.

Kryteria doboru odmiany:

1. Wysokie plony korzeni i cukru oraz stabilne plonowanie w latach

Od dobrej odmiany należy oczekiwać nie tylko wysokich plonów korzeni i cukru, ale również stabilnego plonowania w kolejnych latach. Ponieważ kontraktujemy określoną w umowie wielkość produkcji, musimy być pewni, że wybrana przez nas odmiana pozwoli wykonać kontrakt z obsianego obszaru. Niepożądane są zarówno duże odchylenia na plus, a zwłaszcza oczywiście na minus. Nawet przy niespodziewanie wysokich plonach lepiej jest obsiać dodatkową powierzchnię np. pszenicą niż sprzedać buraki po cenie pozakwotowej. Wartość wiernego plonowania odmiany można określić po wynikach, jakie osiąga ona w doświadczeniach ścisłych w kolejnych latach. Taką odmiana jest Panorama KWS. Odmiana o najwyższych plonach wśród odmian o podwójnej tolerancji testowanych w COBORU w ostatnich trzech latach.

 2. Wczesność/późność odmiany – termin zbioru

Odmiana powinna być dostosowana do długości okresu wegetacji. Już przed wyborem odmiany powinniśmy znać termin kopania buraków na naszej plantacji. Jeśli planujemy wczesny zbiór, należy wybrać odmianę zalecaną na wczesny zbiór. Wśród dostępnych odmian są zarówno takie, które szybko osiągają główny plon, jak i takie, które zwiększają swą masę równomiernie przez długi okres wegetacji. Spośród odmian KWS na wcześniejszy zbiór zalecamy odmiany LAVENDA KWS i SUKCESJA KWS, na późny zbiór LIBERATA KWS, GRACIANA KWS. Odmiany mniej wrażliwe na termin zbioru to PANORAMA KWS, GARDENIA KWS, PRIMAVERA KWS i FAVORITA KWS.

3. Stan fitosanitarny stanowiska pod plantację buraka – zagrożenie chorobami i szkodnikami

  1. Mątwik burakowy
    Ważnym kryterium wyboru właściwej odmiany jest stan fitosanitarny przyszłej plantacji. Jeżeli buraki trafiają na to samo pole częściej niż raz na 4 lata i jeśli w płodozmianie występuje rzepak, pojawia się ryzyko wystąpienia groźnego nicienia glebowego –  Mątwika burakowego . Mątwika nie daje się w opłacalny sposób zwalczać chemicznie, a potrafi on znacznie ograniczyć plony buraków. Aby sprawdzić, czy pole jest zainfekowane najlepiej jest wykonać analizę próby glebowej na obecność mątwika, (KWS wykonuje taką analizę bezpłatnie dla plantatorów uprawiających buraki z KWS). W przypadku stwierdzonego zagrożenia możemy zastosować odmiany buraków odporne na Mątwik burakowy: PANORAMA KWS, TOLERANZA KWS i najnowsza PRIMABELLA KWS. Odmiany te plonują doskonale zarówno w przypadku występowania nicieni jak i przy ich braku, co daje to możliwość ich profilaktycznego zastosowania także na stanowiskach, których stanu fitosanitarnego nie jesteśmy pewni.
  2. Chwościk buraka (cercospora)
    Plantacje buraka, zwłaszcza na południu Polski, ale również coraz częściej w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu zagrożone są wystąpieniem chwościka burakowego (cercospory). Ocieplenie klimatu, większa koncentracja buraków w zmianowaniu, również nieco niższa skuteczność działania niektórych preparatów ochrony zwiększają ryzyko wystąpienia tej groźnej choroby liści. Dobierając odmianę do uprawy należy również wziąć pod uwagę potencjalne zagrożenie chwościkiem burakowym.
    Istnieją odmiany buraka o wysokiej odporności na tego patogena. Kiedy ryzyko wystąpienia chwościka jest znaczne, zalecamy w KWS odmiany takie jak, GARDENIA KWS, PRIMAVERA KWS, PICOBELLA KWS czy LAVENDA KWS. Zastosowanie ich może uchronić plantację przed silną infekcją, a na pewno potrafi znacznie złagodzić skutki wystąpienia choroby lub ograniczyć liczbę zabiegów ochrony chemicznej.

 4. Wyrównanie korzeni, równomierne wystawanie główek nad powierzchnię gleby

Szukajmy również odmiany, która ma wyrównane korzenie i równomierne wystawanie główek korzeniowych nad powierzchnię gleby. To znacznie ułatwia zbiór i umożliwia precyzyjne ogławianie korzeni. Mniejsza ilość korzeni drobnych to niższe straty podczas zbioru.

Wniosek:

Powinniśmy żądać dokładnie takiej odmiany, jaka zapewnia nam optymalne prowadzenie plantacji i umożliwi uzyskanie wysokiego plonu. Służby surowcowe cukrowni zobowiązane są pomóc nam we właściwym doborze odmiany do naszych potrzeb!

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie doboru właściwej odmiany, mogą się Państwo zawsze zwrócić do przedstawicieli firm nasiennych pracujących w terenie lub przesłać pytanie na adres internetowy: waclaw.wisniewski@kws.com.

Pamiętać należy jednak zawsze, że dobór odmiany jest bardzo ważnym, ale ostatnim ogniwem decydującym o sukcesie w uprawie buraka. Nawet najlepsza i najbardziej wyrafinowana odmiana nie zniweluje niedociągnięć i błędów w agrotechnice. Właściwie dobrana odmiana to ostatni element optymalizacji plonu. Odmiana pokaże swoje zalety i odpłaci sowicie wysokiej jakości plonem tylko wtedy, gdy zastosuje się prawidłową uprawę, precyzyjnie dostosowane do potrzeb nawożenie i staranną ochronę przed chwastami i szkodnikami.

 

 

 

 
KWS