KWS
   
 

Wysoka koncentracja buraków cukrowych w zmianowaniu – zagrożenia i możliwości

Jak zapobiec niekorzystnym skutkom skracania rotacji buraków w płodozmianie i, jeśli zachodzi konieczność wybrania takiego rozwiązania, mimo jego oczywistych mankamentów zapewnić stabilny i wysoki plon buraków? - artykuł naszego specjalisty od uprawy buraków cukrowych, dr Wacława Wiśniewskiego.

Optymalne z punktu widzenia agrotechnicznego zmianowanie powinno zakładać uprawę buraków cukrowych nie częściej, niż co 4 - 5 lat. Jest to zasada od dawna zalecana w agrotechnice buraka cukrowego. Zapewnia najlepsze warunki uprawy, umożliwia uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości, gwarantuje bezpieczeństwo fitosanitarne uprawy i zapewnia zrównoważony bilans składników pokarmowych.

Intensywne, towarowe płodozmiany przynoszące odpowiedni profit rolnikowi muszą jednak zakładać duży udział roślin dochodowych takich jak rzepak, kukurydza, buraki, co kłóci się często z teoretycznymi, ustalonymi tradycją zasadami uprawy. Często również bywa tak, że dysponując wysoką kwotą produkcji buraka trudno jest znaleźć dla niego optymalną lokalizację na polu. Zdarza się, że nawet w dużych obszarowo gospodarstwach część areału jest wyłączona z możliwości uprawy buraków ze względu na zbyt lekkie gleby, na których zwykle dominują zboża. Płodozmian buraczany ogranicza się wtedy tylko do części gospodarstwa.

Takie sytuacje zdarzają się często w praktyce rolniczej i aby sprostać wyzwaniu plantator świadomie godzi się na odstępstwa od optymalnego zmianowania. Czytaj dalej...


 
KWS