KWS
   
 

Wielopalczastość kolb kukurydzy

W porównaniu do innych roślin uprawnych, kukurydza porażana jest przez choroby w niewielkim stopniu, jednak w niektórych latach występują anomalia w jej rozwoju.
Mimo że przebieg pogody w roku 2007 jest dla wzrostu kukurydzy korzystny, warto zapoznać się z przyczynami występujących niekiedy anormalnych zjawisk na roślinach.

Wielopalczastość kolb kukurydzy polega na wykształceniu kilku małych kolb w miejscu zaniknięcia kolby właściwej.
Kolby te z reguły nie są zapłodnione, a to przyczynia się do silnego spadku plonu.


Objawy i przyczyny:

  • Brak dominacji wierzchołkowej kolby właściwej w stosunku  do pąków, które  są umiejscowione na niższym węźle
  • Wielopalczastość następuje w niekorzystnych warunkach klimatycznych i uprawowych : niedostateczne naświetlenie, wahania temperatury albo uszkodzenia herbicydowe
  • Wrażliwym stadium, w którym może dojść do powstania wielopalczastości kolb jest stadium 8-10 liścia
  • Wielopalczastość może być uzależniona od odmiany

Wielopalczastość kukurydzy 1

Wielopalczastość kukurydzy 2
Na obu fotografiach wielopalczastość kolb kukurydzy

Uwaga:
Wielopalczastość kolb kukurydzy (która cechuje się powstawaniem sterylnych kolb) bywa często mylona ze zjawiskiem nieszkodliwego tworzenia się kolb wtórnych, gdzie kolba właściwa jest wykształcona normalnie, a małe kolby (tzw. kolby wtórne) powstają w tej samej pochwie liściowej (wielokolbiastość).
Kolby wtórne powstają przez przekształcenie pąków liści okrywowych; najczęściej szybko zasychają i nie mają żadnego wpływu na plon. Kolby wtórne można znaleźć na przykład na roślinach rosnących na skraju pola.
Poniższe zdjęcie przedstawia kolby kukurydzy z wykształconymi kolbami wtórnymi.

Wielopalczastość kukurydzy 3

Nieszkodliwe wytworzenie się kolb wtórnych (wielokolbiastość)


 
KWS