KWS

Wydajność mleka z odmian kiszonkowych kukurydzy KWS, doświadczenia łanowe 2008, Polska południowa

Uwzględniając zrżnicowaną wartość energetyczną kolb oraz łodygi i liści można w przybliżeniu wyliczyć teoretyczną produkcję mleka z odmian kukurydzy, ktre brały udział w badaniach.
W oficjalnych badaniach w roku 2008 rżnice w potencjale produkcji mleka między odmianami kształtowały się na poziomie do 4,9 tys. kg mleka z 1 ha kukurydzy, co wyraźnie uzasadnia celowość stosowania wysokoplennych i bogatych w kolby odmian kukurydzy do produkcji wysokojakościowej kiszonki.

Wydajność mleka z odmian kiszonkowych QQrydzy KWS, doświadczenia łanowe 2008


KWS