KWS
   
 

KWS 2323 (FAO 270)

Czas na KWS 2323 (FAO 270) - zaufaj naszym odmianom

Najnowsza genetyka KWS w typie ziarna dent.

W badaniach rejestracyjnych UKZUZ* w 2014 r. drugie najniższe porażenie fuzariozą kolb wśród 61 badanych odmian w grupie wczesnej.

Najwyższe plony suchego ziarna we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS na południu Polski w latach 2013-2014.

Szybki dry-down skuteczne dosypanie ziarna przed zbiorem.

ulotka KWS 2323 1_2015.pdf

 

 

 
KWS