KWS
   
 

Wpływ metody uprawy na wschody, plony i jakość przetwórczą buraka cukrowego - wyniki doświadczenia z 2006

Od kilkunastu lat w Niemczech, a od roku 2004 roku również w Polsce, pracownicy KWS Agroservice prowadzą  badania nad metodami uprawy buraka cukrowego.
Celem badań jest prześledzenie wpływu metody uprawy roli pod buraki na wschody, plonowanie i jakość przetwórczą korzeni w optymalnych warunkach glebowych oraz obserwacja zmian właściwości fizycznych i biologicznych gleby, uwarunkowanych daną metodą uprawy. 

W nowoczesnych systemach uprawy buraka cukrowego obserwuje się systematyczne przechodzenie z klasycznych metod uprawy do systemów uproszczonych, przystosowanych do określonych warunków przyrodniczo – produkcyjnych. Powodem tych zmian są względy zarówno ekonomiczne jak i przyrodnicze. Ich skutkiem jest wzrost znaczenia międzyplonów (uprawianych w ogniwie zmianowania pszenica ozima – burak cukrowy) oraz resztek pożniwnych. 
Rolą resztek pożniwnych jest wzbogacanie gleby w substancję organiczną, działanie strukturotwórcze, ograniczenie wymywania składników pokarmowych, przeciwdziałanie erozji i ograniczenie zachwaszczenia rośliny następczej. Resztki pożniwne pozostające na polu w formie mulczu redukują maksymalnie temperaturę gleby i utrzymują jej wilgotność na wyższym poziomie, niż w glebie bez okrywy roślinnej.

Międzyplony zaś (antymątwikowe odmiany gorczycy białej lub rzodkwi oleistej) istotnie ograniczają populację mątwika burakowego w glebie.

 

Doświadczenie założone przez Agroservice KWS Polska zostało zlokalizowane w Gospodarstwie Rolnym Państwa Anny i Piotra Luber w Wybranowie (woj. kujawsko-pomorskie), na glebie czarnej ziemi właściwej, kl. R I, kompleksu pszennego bardzo dobrego.

 

 

Analiza i wyniki doświadczenia, rok 2005

Analiza i wyniki doświadczenia, rok 2006

 


 
KWS