KWS
   
 

SHERLOCK, sierpień 2010: Potęga plonowania odkryta!

W doświadczeniach porejestrowych COBORU zebranych w 2010 roku odmiana rzepaku ozimego SHERLOCK ponownie potwierdziła wysoki potencjał plonowania - tak jak w ubiegłym roku i w tym została liderem wszystkich badanych odmian.

SHERLOCK - wyniki doświadczeń 2009 i 2010

W doświadczeniach rejestrowych SHERLOCK osiągnął najwyższe wyniki plonowania spośród wszystkich odmian rzepaku zarejestrowanych w tym roku, uzyskując odpowiednio:

  • 109% wzorca w plonie nasion (średnia 44,8 dt/ha)
  • 112% wzorca w plonie tłuszczu (średnia 18,9 dt/ha)

przy średnim zaolejeniu na poziomie 47,2% s.m. (średnie zaolejenie wzorca 46,1 % s.m.).

Dodatkowymi zaletami odmiany SHERLOCK jest wysoka jakość zbieranego plonu, m.in. zawartość glukozynolanów na poziomie 9,2 uM/g, niska podatność na sclerotinię, średnia na phomę i alternarię.

SHERLOCK charakteryzuje się szybkim rozwojem:

  • wcześnie zaczyna wegetację wiosenną
  • krótko kwitnie
  • wcześnie osiąga dojrzałość technologiczną

Najwyższe plony uzyskuje na glebach typowych pod uprawę rzepaku, ale sprawdza się także w słabszych warunkach.

SHERLOCK dostępny jest w ofercie KWS już w tym sezonie.
W sprzedaży promocyjnej w dniach od 15 lipca do 15 sierpnia można wygrać atrakcyjne nagrody - szczegóły na www.kws.pl , u doradców lub u dystrybutorów.

 


 
KWS