KWS
   
 

Stan plantacji buraka w Polsce południowo-wschodniej

W trzeciej dekadzie sierpnia na wielu plantacjach buraka cukrowego w Polsce południowo-wschodniej pojawiły się infekcje liści wywołane przez chwościka burakowego (Cercospora beticola) oraz choroby korzeni wywołane przez grzyb z rodziny Aphanomyces.

Chwościk buraka (Cercospora beticola)

Pojawienie się chwościka związane jest przede wszystkim z przebiegiem pogody, który zmniejszył efektywność wykonanych wcześniej zabiegów fungicydowych (niektóre plantacje opryskane zostały 2-3 krotnie). Część plantacji została opryskana na przełomie maja i czerwca na skutek pomylenia objawów występującej wówczas bakteryjnej plamistości liści z chwościkiem burakowym - preparaty fungicydowe nie zwalczają plamistości, a jednocześnie wykluczają zastosowany środek (a dokładnie jego substancje czynne) z ponownego użycia w danym sezonie. Dzieje się tak ze względu na bardzo szybką adaptację chwościka i w konsekwencji znacznie mniejszą skuteczność użytych substancji czynnych.
Występujące wysokie temperatury przeplatane burzowymi opadami deszczu oraz gradu dodatkowo sprzyjały rozwojowi choroby nawet na dotychczas właściwie chronionych plantacjach.

Aphanomyces

Kolejnym problemem, zwłaszcza na niżej położonych plantacjach, gdzie stała woda lub miały miejsce bardzo intensywne i długie opady deszczu, są choroby korzeni powodowane przez Aphanomyces. W wielu przypadkach grzyb ten zaatakował siewki jeszcze wiosną, powodując przewężenia zwane potocznie "czarna nóżką" i doprowadzając w konsekwencji do wypadnięcia poszczególnych roślin. Część siewek przeszła przez chorobę rozwijając się dalej poza miejscami zmienionymi chorobowo, gdzie pojawiały się blizny i "skorkowacenia", a korzeń buraka przybrał kształt "grzybka". Przebieg pogody, a zwłaszcza drastyczny wzrost temperatur ponownie pobudziły infekcję otwierając jednocześnie wrota dla innych chorób jak  np. Phoma lub Fusarium oraz ułatwiając powstawanie zmian bakteryjnych i zgnilizn.

Efekty działania chorób korzeni będą niestety widoczne dopiero w momencie zbioru - należy się jednak liczyć ze zmniejszeniem plonów

Aktualnie wykonywane  próby dekadowe wskazują na zawartość cukru nawet ok.15%, a wagę poszczególnych korzeni nawet ok.700 gram. Stosunek masy liści do masy korzeni wynosi w przybliżeniu ok. 1:1, więc warto zadbać jeszcze o właściwą ochronę fungicydową, zwłaszcza na plantacjach przeznaczonych do późnego zbioru.

Fot.1 i 2:Uszkodzenia na korzeniu buraka wywołane przez Aphanomyces:

Aphanomyces

Aphanomyces


 
KWS