KWS
   
 

Wstępne wyniki kampanii cukrowniczej 2010 w Polsce Centralnej

Do tegorocznej kampanii cukrowniczej przystępowali z dużymi nadziejami zarówno producenci cukru jak i plantatorzy, pamiętając jak wysokie były plony w zeszłym roku, kiedy już na początku kampanii plony korzeni zbliżały się do 60 t/ha, a polaryzacja wynosiła około 17%.

W bieżącym roku w rejonie Polski Centralnej jako pierwsze przerób buraka rozpoczęły cukrownie należące do Krajowej Spółki Cukrowej. Cukrownia Kruszwica rozpoczęła produkcję cukru 23 września, a Cukrownia Dobrzelin 25 września. Pod koniec miesiąca pracowały już także fabryki należące do Nordzucker Polska, a więc Cukrownie Opalenica (28.09) i Chełmża (28.09). Także Cukrownia Nakło rozpoczęła krojenie buraków pod koniec września.

Pierwsze plony, pomimo rekordowej obsady roślin, ukształtowały się na średnim poziomie i wynosiły od 45 – 47 t/ha w rejonie Kujaw i Mazowsza do 52 – 55 t/ha w północnej części Wielkopolski i w południowej części Pomorza. Zawartość cukru, w zależności od rejonu, kształtowała się na poziomie od 14,5% do 15,5%.

Niższy w porównaniu do 2009 roku poziom plonowania buraka cukrowego wynika przede wszystkim z mniej korzystnego dla wegetacji roślin układu pogody.

Niskie temperatury w pierwszej połowie kwietnia spowodowały opóźnienie siewu buraka. Większość plantacji została zasiana w terminie od 12 do 17 kwietnia.

Niekorzystne warunki termiczne panujące również w okresie maja skutecznie spowolniły wegetację roślin. Dodatkowo wysokie opady atmosferyczne w maju i czerwcu ograniczyły ukorzenianie się roślin.

Wzrost temperatury w czerwcu przyspieszył wegetację – ale nie na długo. Wysokie temperatury potęgowane brakiem opadów w III dekadzie czerwca i w I połowie lipca spowodowały, że na plantacjach wystąpiły symptomy suszy (redukcja ulistnienia, poparzenia liści).

Opady deszczu, które pojawiły się około 20 lipca zapoczątkowały odbudowę aparatu liściowego, jednak nie zdołały zrekompensować całkowitego wpływu warunków pogodowych na ogólny poziom masy korzeni i stosunkowo niską zawartość cukru w pierwszych dniach kampanii.

Tabela 1: Miesięczne sumy opadów w rejonie Kujaw w latach 2009 – 2010 w porównaniu do optymalnego dla buraka cukrowego rozkładu opadów.

Miesiąc

Suma średnich opadów
w 2009 roku (mm)

Suma średnich opadów
w 2010 roku (mm)

Optymalny dla b. c.
rozkład opadów

Kwiecień

30

10

30

Maj

90

70

50

Czerwiec

40

110

70

Lipiec

140

100

100

Sierpień

100

90

80

Wrzesień

40

40

70

Razem:

440

420

400

 

Opracowanie: mgr inż Marcin Łada, KWS Polska, 18.10.2010


 
KWS