KWS
   
 

KWS rośnie

W roku gospodarczym 2009/2010 obroty spółki KWS SAAT AG wzrosły o 5 % do 754 mln Euro, a wartość zysku operacyjnego EBIT zwiększyła się o 6% i osiągnęła 82 mln Euro. Ani kryzys gospodarczy ani silne wahania cen na produkty rolnicze nie zakłócają trwającego od lat korzystnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Dobre odmiany stanowią podstawę dla wzrostu

Szczególnie dobrze rozwijał się w ubiegłym roku gospodarczym sektor kukurydzy – dobre, wydajne odmiany oraz zwiększone zapotrzebowanie na kukurydzę energetyczną w Niemczech (+20%) przyczyniły się do zwiększenia udziałów KWS na europejskim rynku kukurydzy. Aż 17 % całkowitej wartości obrotu grupy KWS pochodzi ze sprzedaży odmian roślin energetycznych. Pod względem udziałów w rynku kukurydzy w Europie KWS plasuje się na drugim miejscu (16%) po firmie Pioneer znajdującej się na miejscu pierwszym (24%).

Wysokie ceny cukru na rynku światowym zwiększają atrakcyjność uprawy buraka cukrowego – w 27 państwach Unii Europejskiej jego pozycja wyraźnie się ustabilizowała zaś poza granicami Unii odnotować można duże ożywienie zainteresowania tą uprawą. Sprzedaż odmian buraka tolerancyjnych na herbicyd Roundup (odmiany Roundup Ready®) zakończyła się w USA także w sezonie 2009/2010 dużym sukcesem (na 95% powierzchni upraw buraka cukrowego uprawiane były genetycznie modyfikowane odmiany RR).

W sektorze zbóż nie udało się powtórzyć bardzo dobrego wyniku z roku 2008 z powodu niskich cen na rynkach światowych w momencie siewów jesienią roku 2009 - jednak i ten sektor miał swój udział w tworzeniu dobrego wyniku finansowego całej grupy.

KWS tworzy nowe miejsca pracy

Pozytywny rozwój KWS opiera się na pracy wykonywanej przez wszystkich pracowników – w roku 2009/2010 było ich w grupie KWS w 70 krajach świata łącznie 3.492 – jest to o 9% więcej niż w roku poprzednim.

Wysokie nakłady na badania zabezpieczają przyszłość KWS

Ostatnich pięć lat było dla KWS okresem systematycznego wzrostu. Dużym wyzwaniem będzie dla nas w przyszłości pokrycie nieustannie rosnącego zapotrzebowania na produkty rolnicze w warunkach zwiększającej się presji chorób i szkodników oraz negatywnych wpływów klimatyczno – pogodowych. Aby temu zadaniu sprostać również systematycznie zwiększamy nakłady na badania i rozwój – budżet na B&R wynosi 15% wartości obrotu, co w ubiegłym roku gospodarczym wyniosło ok.100 mln Euro.

Doświadczenie i kompetencje w zakresie hodowli roślin nagromadzone w ciągu 150 lat istnienia naszej hodowli oraz solidna, stabilna sytuacja finansowa pozwalają na utrzymanie intensywności badań na tym samym, bardzo wysokim poziomie. W ciągu ostatnich 50 lat podwoiliśmy wydajność naszych odmian buraka cukrowego - plon cukru wynosi obecnie ok. 12 ton/ha. Do roku 2020 mamy zamiar zwiększyć go do 20 t/ha.

Perspektywy i zamierzenia: Dalszy wzrost

W obecnym roku gospodarczym 2010/2011 liczymy na dalszy wzrost w sektorach kukurydzy i zbóż oraz na stabilny rozwój w sektorze buraka cukrowego. Założonym celem jest zwiększenie obrotu w całej grupie KWS o 5 %.

 


 
KWS