KWS
   
 

Rejestracje 2011: PRIMADONNA - nowa odmiana buraka cukrowego KWS

Komisja Rejestracyjna COBORU podjęła na tegorocznym styczniowym posiedzeniu decyzję o wpisaniu do Krajowego Rejestru nowej odmiany buraka cukrowego hodowli KWS o nazwie PRIMADONNA KWS.  

Nasza nowa odmiana osiągnęła w badaniach rejestracyjnych najwyższy plon cukru oraz najwyższy plon korzeni spośród wszystkich badanych, zgłoszonych do rejestracji odmian.

PRIMADONNA jest typu normalnego, cechuje ją dobra jakość przetwórcza - jej korzenie wykazują niską zawartość azotu szkodliwego. Dobrze wykorzystuje nawożenie mineralne, plon liści plasuje się u niej na poziomie wzorca, współczynnik ulistnienia wynosi 0,56.

Odnotowaliśmy u niej podwyższoną odporność na choroby liści, jej rozeta liściowa szybko się regeneruje.

Korzenie ma wyrównane, bardzo mały udział frakcji drobnych co oznacza niskie straty przy zbiorze.

PRIMADONNĘ zalecamy na późniejsze terminy zbiorów.

W nadchodzącym sezonie wegetacyjnym będą Państwo mieli okazję obejrzeć PRIMADONNĘ na poletkach doświadczalnych, które zakładać będziemy w ramach naszych własnych doświadczeń lokalnych, a także doświadczeń odmianowych przeprowadzanych wspólnie z koncernami cukrowymi oraz na poletkach demonstracyjnych na demofarmach.

 

Wyniki uzystkane przez PRIMADONNĘ w badaniach rejestrowych COBORU 2009/2010:

Cecha

Wartość bezwględna

% wzorca

Plon cukru w t z ha

13,32

105,5

Plon korzeni w t z ha

85,8

106,8

Zawartość cukru w %

17,5

99,4

SWW

104,2

104,2

Straty cukru w melasie w %

1,5

88,7

% korzeni drobnych

4,0

76,9

 

Wyniki rejestracyjne COBORU 2011- plon cukru technologicznego,
PRIMADONNA na tle pozostałych badanych odmian:

        PRIMADONNA 2011        


 
KWS