KWS
   
 

Wyniki doświadczeń łanowych dla odmian rzepaku ozimego KWS 2010

Sezon wegetacyjny 2009/2010
nie należał dla rzepaku ozimego niestety do udanych. Niesprzyjające warunki pogodowe (m.in. silne opady deszczu) szczególnie w okresie kwitnienia, spowodowały że wiele plantacji ocenianych wstępnie jako dobre i bardzo dobre, plonowało w stosunku do roku 2009 na średnim poziomie. Odzwierciedlają to także wyniki plonowania uzyskane przez odmiany w różnego rodzaju doświadczeniach odmianowych – średnia wartość zbieranego plonu była niższa w porównaniu z rokiem poprzednim nawet o 1 tonę! Dla przykładu: średni spadek plonowania w doświadczeniach COBORU wyniósł 8,3 dt/ha, a w regionach przekroczyłnawet poziom 10 dt/ha.

W doświadczeniach łanowych KWS
poziom plonowania odmian KWS był w roku 2010 także niższy niż w sezonie 2008/2009. Średni spadek plonowania wyniósł w doświadczeniach łanowych 7,3 dt/ha. Jednak mimo tego, analiza plonowania danych odmian w dwóch różnych sezonach 2008/2009 i 2009/2010, pozwala na wyciągnięcie wniosków - na temat lepszej lub gorszej przydatności poszczególnych odmian w danym regionie.

Wyniki doświadczeń łanowych dla odmian rzepaku ozimego KWS dla wszystkich regionów uprawy w Polsce znajdą Państwo w poniższym pliku pdf - mamy nadzieję że ułatwią one Państwu dobór odmian do siewu w nowym sezonie uprawy. Bezpośrednią radą służą oczywiście jak zwykle nasi doradcy.

 

Rzepak ozimy KWS - wyniki doświadczeń łanowych 2010 na tle 2009
 


 
KWS