KWS
   
 

Oblicz rzeczywistą obsadę roślin kukurydzy po wschodach

Nowy kalkulator KWS obliczy rzeczywistą obsadę roślin kukurydzy po wschodach.

W rubryce "Zmierzona szerokość międzyrzędzi" figuruje wartość standardowa (75 cm) - prosimy wpisać wielkość zmierzoną na własnej plantacji.
W rubryce "Policzona ilość roślin na 10 m rzędu*" prosimy wpisać średnią z trzech pomiarów.

Kalkulator obsady roślin kukurydzy po wschodach

 

 
KWS