KWS
   
 

Hodowla

Podstawowym celem, jakim od zawsze kierował się człowiek hodując rośliny było dopasowanie ich do własnych potrzeb. Każdy proces selekcji, każdy dobór sterowany przez człowieka oznacza ingerencję w genom rośliny.

Do lat siedemdziesiątych XX wieku najważniejszymi celami w hodowli roślin użytkowych były wysokie plony i przydatność do zbioru związana z postępującą mechanizacją rolnictwa.W latach osiemdziesiątych dołączyły do nich nowe cele - odporność na określone choroby i szkodniki oraz jakość przerobowa wyprodukowanego surowca. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły jeszcze inne wyzwania - poprawienie zdolności roślin do przyswajania składników pokarmowych oraz nowe kierunki ich wykorzystania - jako surowca energetycznego.

Aktualne cele hodowlane, nad którymi pracujemy obecnie w KWS:

Plon:

 • plon cukru
 • plon energii
 • plon ziarna

Jakość:

 • przerobu surowca roślinnego
 • żywności
 • paszy
 • surowców energetycznych

Odporność:

 • na choroby (grzyby, wirusy, bakterie)
 • na szkodniki (insekty, nicienie)

Efektywność wykorzystania składników pokarmowych:

 • azotu
 • fosfatu

Właściwości agrotechniczne:

 • odporność na wyleganie
 • jednokiełkowość
 • odporność na pośpiechowatość

 

 

 


 
KWS