KWS
   
 

Historia KWS to 150 lat tradycji w hodowli roślin

 panorama daten und fakten

           Siedziba firmy w Einbeck, Niedersachsen

Początki historii KWS związane są z początkami hodowli buraka cukrowego w Europie:

 • 1856 założenie firmy w miejscowości Klein Wanzleben koło Magdeburga
 • 1885 przekształcenie firmy w spółkę akcyjną
 • 1900 firma osiąga wiodącą pozycję w branży nasiennictwa buraka cukrowego na całym świecie – zakłada liczne przedstawicielstwa, w tym także na Ukrainie
 • 1920 rozpoczęcie hodowli buraków pastewnych, zbóż i ziemniaków
 • 1945 przeniesienie firmy z Klein Wanzleben do Einbeck
 • 1951 poszerzenie palety produktów o kukurydzę, rośliny oleiste i motylkowe
 • 1968 początek współpracy hodowlanej z polską hodowlą buraka cukrowego - umowa między HBC, IHAR i ZKW Kleinwanzleben
 • 1972 początki biotechnologii w KWS: pierwsze laboratorium biologii komórkowej
 • 1975 - 80 powstałe we współpracy z polską hodowlą odmiany PN Mono 1 i PN Mono 4 uprawiane są na 95% całkowitej powierzchni uprawy buraka cukrowego w Polsce
 • 1984 powstaje PLANTA Biotechnologia i Genetyka Roślin, spółka, której celem jest prowadzenie i rozwijanie badań naukowych w dziedzinie hodowli roślin
 • 1990 odkupienie stacji hodowlanej w Klein Wanzleben
 • 1995 założona zostaje spółka KWS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 • 2000 przedstawicielstwo KWS Mais GMBH z siedzibą w Szelejewie łączy się z KWS Polska z siedzibą w Poznaniu
 • 2006 KWS obchodzi jubileusz 150- lecia powstania
 • W chwili obecnej jest KWS przedsiębiorstwem hodowlano - nasiennym o międzynarodowej renomie, operującym w 70 krajach świata; w Europie i na świecie istnieje ponad 30 filii i spółek KWS SAAT AG

 

200 lat historii uprawy buraka cukrowego w Europie

Burak cukrowy jest stosunkowo młodą rośliną uprawną należącą obecnie do grupy roślin użytkowych o największym znaczeniu gospodarczym.

Jest on nie tylko surowcem dla bardzo ważnej gałęzi gospodarki jaką jest cukrownictwo ale bywał również tematem w twórczości poetów, pisarzy czy malarzy (Wyczółkowski, Liberman).


 
KWS