KWS
   
 

System uprawy a plonotwórczość buraka cukrowego

W produkcji buraka cukrowego uprawa roli nie jest najefektywniejszym czynnikiem warunkującym uzyskanie wysokiego plonu. Jej plonotwórcze działanie w przeciętnych warunkach siedliskowych wynosi od 5 do 8%. Dzieje się tak m.in. dlatego że burak cukrowy uprawiany jest na najlepszych glebach i stanowiskach w zmianowaniu.

Jednak bez prawidłowo wykonanej uprawy roli nie jest obecnie możliwe pełne wykorzystanie pozostałych czynników plonotwórczych którymi są: nawożenie, ochrona rośli oraz stosowanie nowoczesnych odmian buraka cukrowego.

Oddziaływanie czynnika uprawy roli jest bardzo szerokie - wpływa ona na urodzajność, żyzność i produkcyjność gleby oraz zapewnia roślinom sprzyjające warunki dla wzrostu i rozwoju  od momentu wschodów aż do zbioru.

Sposób przygotowania gleby zależy od następujących czynników:

 • wyjściowego stanu roli
 • wymagań rośliny
 • stopnia zachwaszczenia pola
 • przebiegu warunków klimatycznych
 • ukształtowania terenu
 • sposobu gospodarowania
 • wyposażenia gospodarstwa w narzędzia uprawowe

W technologii produkcji buraka cukrowego poprzez uprawę roli kształtuje się szereg cech, m.in.:

 • wysokość plonu i jakość przetwórczą korzeni
 • wielkość i kształt systemu korzeniowego
 • współczynnik ulistnienia
 • efektywność nawożenia
 • stan zachwaszczenia
 • ograniczenie zagęszczenia wierzchniej warstwy gleby i podglebia

 
KWS