KWS
   
 

System płużny (tradycyjny)

Rys. 1: Pług obracany z doprawiaczem zapewnia dobre wyrównanie orki przedzimowej
Rys. 1: Pług obracany z doprawiaczem zapewnia dobre wyrównanie orki przedzimowej

System płużny to  najczęściej stosowana w praktyce metoda uprawy roli pod burak cukrowy. Podstawową czynnością  jest orka wykonywana przy pomocy pługa odkładnicowego.

Po zbiorze przedplonu, którym najczęściej jest pszenica ozima, stosuje się nawozy P, K i Mg w oparciu o wyniki chemicznej analizy gleby i w dawce przewidzianej pod burak cukrowy. Jeśli słoma pozostaje na polu, należy pamiętać o zastosowaniu dodatkowego nawożenia azotem w dawce 5 – 7 kg N/1 tonę słomy.

Następnym krokiem jest pożniwna uprawa ścierniska. Do tego celu najlepiej nadaje się kultywator ścierniskowy, którego zęby mieszają resztki pożniwne z wierzchnią warstwą gleby, talerze wyrównują powierzchnię roli, zaś wał ją zagęszcza. Zabieg należy wykonać na głębokość 5 – 8 cm z prędkością roboczą 10 km/h. Kultywatorowanie ścierniska należy powtórzyć w październiku zwiększając głębokość roboczą do 12 – 15 cm.

Orka przedzimowa pod burak cukrowy powinna być wykonana na taką głębokość, na jaką była wykonana pod przedplon. Warto pamiętać, że stosowanie orki pogłębionej nie jest najlepszym sposobem na likwidowanie podeszwy płużnej, ponieważ dochodzi do wydobywania na powierzchnię silnie zagęszczonej warstwy podornej, ze szkodliwą dla roślin zawartością glinu i żelaza (gleby kwaśne) lub wapnia (gleby zasadowe). Zjawisko to ma negatywny wpływ na wschody i wzrost buraka cukrowego.

Spulchnianie warstwy podornej najlepiej jest wykonywać przy pomocy głębosza. W przeciętnych warunkach klimatyczno – glebowych naszego kraju, wykonywanie orki na glebach średnich i ciężkich na głębokość powyżej 30 cm  jest nieuzasadnione ekonomicznie. Należy podkreślić, iż zwiększenie głębokości orki o każdy 1 cm powyżej 15 cm powoduje wzrost zużycia paliwa o 0,48 do 0,55 dcm/ha (w zależności od składu mechanicznego gleby).

Na glebach ciężkich (gliny, mady, iły), zlewnych oraz na terenach zagrożonych erozją, gleba po wykonaniu orki głębokiej powinna być pozostawiona na okres zimy w ostrej skibie.
Na glebach średnich, ze względu na ryzyko umieszczenia nasion w przesuszonej warstwie gleby, zaleca się wyrównanie roli w czasie wykonywania  orki przedzimowej, np. przy pomocy brony lub doprawiacza (Rys. 1).

Wiosenna uprawa roli ma na celu m.in. regulacje stosunków powietrzno – wodnych gleby, wyrównanie i spulchnienie wierzchniej warstwy roli oraz równomierne umieszczenie nawozów.


 
KWS