KWS
   
 

Wady systemu płużnego (tradycyjnego)

Erozja gleby
Erozja gleby

Tradycyjny system uprawy roli pod burak cukrowy budzi wiele zastrzeżeń, gdyż jest czaso- i energochłonny. Ponadto powoduje:

  • rozpylenie, zagęszczenie lub przesuszenie powierzchniowej warstwy gleby
  • przyspieszenie mineralizacji substancji organicznej
  • przemieszczanie najdrobniejszych frakcji gleby i składników pokarmowych w głąb profilu glebowego
  • zmniejszenie aktywności biologicznej gleby
  • narażenie gleby na oddziaływanie erozji wietrznej i wodnej (w ten sposób przyczynia się do zagęszczenia warstwy podornej)

Interesujące staje się poszukiwania takich technologii uprawy roli, które umożliwiłyby utrzymanie trwałej produkcyjności gleby i osiągnięcie wysokich plonów korzeni o dobrej jakości technologicznej.

Jak można choć w części eliminować ujemne strony technologii płużnej?

  • siejąc w międzyplonie ścierniskowym rośliny jare przemarzające w okresie zimy (antymątwikowe odmiany gorczycy białej i rzodkwi oleistej, facelia błękitna i inne) lub  rośliny ozime (żyto, pszenżyto, pszenica) desykowane wiosną herbicydem zawierającym glifosat (np. Roundup 360 SL)
    więcej o tym rodzaju uprawy: Siew międzyplonu w uprawie buraka cukrowego

lub


 
KWS