KWS
   
 

Siew międzyplonu w uprawie buraka cukrowego

Rys. 3. System korzeniowy gorczycy białej pod koniec wegetacji osiąga głębokość ok. 70 cm
Rys. 3. System korzeniowy gorczycy białej pod koniec wegetacji osiąga głębokość ok. 70 cm

Ujemne strony technologii płużnej można częściowo eliminować poprzez siew w międzyplonie ścierniskowym roślin jarych przemarzających w okresie zimy (antymątwikowe odmiany gorczycy białej i rzodkwi oleistej, facelia błękitna i inne) lub  roślin ozimych (żyto, pszenżyto, pszenica) desykowanych wiosną herbicydem zawierającym glifosat (np. Roundup 360 SL).

W tym celu, po zbiorze przedplonu, w oparciu o wyniki analizy gleby stosuje się nawożenie organiczne i mineralne (P, K, Mg) przewidziane pod burak. Dodatkowo, jeśli przyoruje się słomę, należy zastosować nawożenie azotem w dawce 70 kg/ha. Następnie przystępuje się do uprawy pożniwnej przy użyciu kultywatora ścierniskowego (Rys 2.). Zastosowanie pługa podorywkowego lub rezygnacja z uprawek pożniwnych powoduje warstwowe ułożenie resztek pożniwnych.

Rys. 2. Kultywator ścierniskowy

Systemy uprawy bc rys.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed siewem międzyplonu należy wykonać orkę siewną na głębokość 20 do 25 cm. Na glebach zagęszczonych niezbędna jest orka głęboka (30 cm). W gospodarstwach produkujących obornik zaleca się jego stosowanie pod orkę w dawce 30 do 40 t/ha.

W międzyplonie wysiewa się najczęściej antymątwikowe odmiany gorczycy białej. 
Czynnikami decydującymi o powodzeniu w uprawie międzyplonu są: ilość i rozkład opadów, temperatura oraz terminy występowania pierwszych przymrozków.

Najkorzystniejszym rejonem do uprawy międzyplonów jest południowy pas Polski (termin siewu do 10.09.).  Najwcześniej zaleca się siać międzyplony w Polsce Centralnej (około 25 sierpnia), ze względu na niższe opady oraz wczesne przymrozki. Ważne jest, aby unikać zbyt wczesnego siewu, ze względu na możliwość zakwitnięcia roślin pod koniec wegetacji.

W międzyplonie wysiewa się 15 do 18 kg/ha nasion gorczycy białej, może to być np. Sirola firmy KWS. Odmiana ta charakteryzuje się szybkimi wschodami, dużą dynamiką wzrostu oraz dobrym pokryciem roli. Ponadto posiada właściwość biologicznego zwalczania mątwika burakowego w glebie. Uprawiana jako międzyplon w rejonach o dużej koncentracji uprawy buraka cukrowego i rzepaku, pozwala na ograniczenie o około 35% populacji nicienia w glebie (w plonie głównym o 60%).

Oprócz wcześniej wymienionych zalet, siew gorczycy białej niesie szereg innych korzyści takich jak:

  • wytworzenie dodatkowej biomasy oraz poprawa bilansu substancji organicznej
  • poprawa właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby
  • zapobieganie bądź ograniczenie erozji wodnej lub wietrznej, zwłaszcza na terenach pagórkowatych oraz na dużych plantacjach
  • akumulacja składników pokarmowych w warstwie uprawnej i zapobieganie ich przemieszczaniu w głąb profilu glebowego
  • ograniczenie parowania wody
  • hamowanie rozwoju chwastów (działanie allelopatyczne)
  • ochrona mikroorganizmów glebowych przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych
  • regulacja gospodarki wodnej gleby (poprawa infiltracji i podsiąkania kapilarnego)
  • ograniczenie zagęszczenia warstwy podornej w glebie – naturalny głębosz (Rys. 3)

Z chwilą wystąpienia pierwszych przymrozków wzrost gorczycy zostaje zahamowany. W przypadku uprawy tradycyjnej  międzyplon należy przyorać jesienią.

 

 

 
KWS