KWS
   
 

Bezorkowe systemy uprawy - siew bezpośredni

Rys. 11. Siew bezpośredni
Rys. 11. Siew bezpośredni

Mechaniczna uprawa roli jest najbardziej czaso- i energochłonnym procesem w technologii produkcji buraka cukrowego. Zużycie energii zależy od właściwości fizycznych i mechanicznych gleby, wymagań rośliny uprawnej oraz konstrukcji i jakości maszyn i narzędzi do uprawy.
Na uprawę roli zużywa się około 40% energii wykorzystywanej w procesie produkcji. W Polsce od wielu lat trwają poszukiwania sposobów obniżenia zużycia energii przy uprawie roślin. Największe oszczędności uzyskuje się stosując siew bezpośredni.

Siew bezpośredni polega na tym, że od zbioru przedplonu do siewu rośliny następczej na polu nie  wykonuje się żadnych zabiegów uprawowych.

Zastosowanie tej technologii pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 70%, w porównaniu do uprawy tradycyjnej. Wyniki badań wykazały, że dobre rezultaty przy siewie bezpośrednim uzyskano przy uprawie: pszenicy, żyta, jęczmienia i kukurydzy.

Zastosowanie siewu bezpośredniego w uprawie buraka cukrowego prowadziło do obniżenia plonu korzeni (naturalna reakcja na wzrost gęstości, zwięzłości i porowatości gleby), spadku obsady oraz wzrostu zachwaszczenia.

Uprawa buraka cukrowego w technologii siewu bezpośredniego nie jest zalecana na skale przemysłową, ze względu na wysokie wymagania glebowe tej rośliny.


 
KWS