KWS
   
 

Ocena bezorkowych systemów uprawy buraka cukrowego

Z analizy wyników doświadczeń dotyczących systemów uprawy buraka cukrowego wynika, że nie powinno się całkowicie rezygnować ze stosowania orki, lecz uzupełniać ją racjonalnymi rozwiązaniami agrotechnicznymi i organizacyjnymi.

Na glebach o wysokiej kulturze można  okresowo spłycać orkę lub zastępować ją innymi zabiegami uprawowymi z wykorzystaniem  kultywatora ścierniskowego lub głębosza.

Uproszczenia w uprawie buraka można wprowadzać przede wszystkim na glebach średniozwięzłych, w przeciwieństwie do gleb lekkich i ciężkich.
W wyborze systemu uprawy należy brać pod uwagę lokalne warunki klimatyczno - glebowe, wymagania rośliny uprawnej oraz wyposażenie techniczne gospodarstwa.

 

Wyniki doświadczenia "Systemy uprawy buraka cukrowego" przeprowadzonego w roku 2008 w Gospodarstwie Rolnym Top Farms Wielkopolska w rejonie przyrodniczym Wielkopolski na glebie płowej klasy R IIIa i IIIb kompleksu pszennego dobrego. Odczyn i zasobność gleby w składniki pokarmowe zgodne były z wymaganiami buraka cukrowego:

 

Tabela: Obsada, plon i zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego uprawianego w różnych systemach (średnie wyniki z lat 2005 – 2006), Wybranowo

System uprawy

Obsada [tys/ha]

Plon korzeni [t/ha]

Zawartość cukru  [%]

Plon cukru [t/ha]

Orka wiosenna

101

70,3

17,8

10,5

Orka przedzimowa

102

71,0

18,4

11,2

System płużny mulcz z gorczycy bez uprawy przedsiewnej

98

71,4

18,2

11,7

System płużny mulcz z gorczycy z uprawą przedsiewną

96

72,1

18,2

11,8

System bezorkowy mulcz z gorczycy bez uprawy przedsiewnej

86

63,7

18,2

10,4

System bezorkowy mulcz z gorczycy z uprawą przedsiewną

90

65,1

18,3

10,6

Mulcz ścierniskowy

85

63,2

18,1

10,1

Siew bezpośredni

74

57,1

17,8

8,8

 


 
KWS