KWS
   
 

Badania nad systemami uprawy buraka cukrowego - doświadczenia własne KWS Polska

Wychodząc naprzeciw zarówno interesom jak i zainteresowaniu plantatorów, kontynuujemy w KWS Polska badania nad systemami uprawy buraka cukrowego.
Autorem koncepcji i realizatorem tego wieloletniego przedsięwzięcia jest w KWS mgr inż. Marcin Łada.

Rok 2008 był czwartym z kolei rokiem doświadczeń, w którym prowadziliśmy obserwacje nad systemami uprawy buraka cukrowego.

W latach 2005 - 2007 badania prowadzone były w Gospodarstwie Rolnym Państwa Anny i Piotra Luber w Wybranowie k. Inowrocławia w rejonie przyrodniczym Kujaw, na glebie czarnoziemie, kl. R II, kompleksu pszennego bardzo dobrego. Odczyn i zasobność w składniki pokarmowe były zgodne z wymaganiami buraka cukrowego. 

W roku 2008 badania prowadzone były w Gospodarstwie Rolnym Top Farms Wielkopolska w rejonie przyrodniczym Wielkopolski, na glebie płowej, kl. R IIIa i IIIb, kompleksu pszennego dobrego. Odczyn i zasobność w składniki pokarmowe były zgodne z wymaganiami buraka cukrowego.

Celem doświadczenie niezmiennie pozostaje określenie wpływu systemu uprawy buraka cukrowego na jego obsadę, wysokość plonu i jakość technologiczną.

Schemat technologiczny doświadczenia:
Mgr inż. M.Łada: Systemy uprawy buraka cukrowego, schemat technologiczny doświadczenia

Wyniki doświadczenia z roku 2008:
Systemy uprawy buraka cukrowego, wyniki doświadczenia 2008

Wyniki doświadczenia z lat 2005-2006 znajdą Państwo w  tabeli poniżej:

Tabela: Obsada, plon i zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego uprawianego w różnych systemach (średnie wyniki z lat 2005 – 2006), Wybranowo

System uprawy

Obsada [tys/ha]

Plon korzeni [t/ha]

Zawartość cukru  [%]

Plon cukru [t/ha]

Orka wiosenna

101

70,3

17,8

10,5

Orka przedzimowa

102

71,0

18,4

11,2

System płużny mulcz z gorczycy bez uprawy przedsiewnej

98

71,4

18,2

11,7

System płużny mulcz z gorczycy z uprawą przedsiewną

96

72,1

18,2

11,8

System bezorkowy mulcz z gorczycy bez uprawy przedsiewnej

86

63,7

18,2

10,4

System bezorkowy mulcz z gorczycy z uprawą przedsiewną

90

65,1

18,3

10,6

Mulcz ścierniskowy

85

63,2

18,1

10,1

Siew bezpośredni

74

57,1

17,8

8,8

 

 

 
KWS