KWS
   
 

Systemy uprawy buraka cukrowego - wyniki doświadczenia w Wybranowie 2005

Doświadczenie przeprowadzono w Gospodarstwie Rolnym Państwa Anny i Piotra Luber w Wybranowie (woj. kujawsko – pomorskie), na czarnej ziemi  właściwej o składzie gliny średniej, kl. R I, kompleksu pszennego bardzo dobrego.
Celem badań była ocena reakcji buraka cukrowego na w różnym stopniu zintensyfikowaną uprawę w porównaniu do tradycyjnej metody uprawy tej rośliny.

Lokalizacja doświadczenia:

wybranowo lokalizacja

 

Odczyn i zasobność gleby w składniki pokarmowe:

    Odczyn pH
         w 1 M KCl

   Zasolenie g/l

    Zawartość (mg/100 g)

   

P2O5

K2O

Mg

           6,8

              0,5

34,7
b.wysoka

25,2
b.wysoka

10,8
b.wysoka

         Warianty doświadczalne, schemat doświadczenia:

tabela 2 wybranowo

Przedplonem dla buraka  cukrowego była pszenica ozima.

Siew wykonano 13 kwietnia 2005 roku. Na wszystkich obiektach wysiano odmianę Alyssa (odmiana triploidalna w typie normalno – cukrowym), wyhodowaną przez firmę KWS.
Nawożenie oraz ochronę buraka prowadzono zgodnie z zaleceniami agrotechniki. Warunki meteorologiczne w okresie wegetacji buraka cukrowego przedstawia tabela 3:

Miesiąc

Średnia dobowa temperatura
(oC)

Suma opadów
(mm)

 

2005

Średnia
    1957-2004

2005

Średnia
   1957-2004

Styczeń

0,9

-2,1

18,7

22,5

Luty

-2,3

-1,1

33,1

21,5

Marzec

-0,4

2,6

22,5

28,6

Kwiecień

8,6

7,9

41,5

29,6

Maj

13,9

13,8

89,4

51,2

Czerwiec

15,2

16,9

53,6

67,4

Lipiec

19,8

18,6

39,4

83,6

Sierpień

17,1

18,2

20,6

62,4

Wrzesień

15,1

13,1

20,4

44,7

Październik

10,5

8,6

10,4

37,6


   

Ze względu na brak opadów atmosferycznych w drugiej połowie wegetacji nie wykonano obserwacji występowania chorób na liściach buraka cukrowego.

Przed zbiorem dokonano pomiaru wystawania główek nad powierzchnię gleby (zdjęcia 1 i 2 poniżej).

pomiar wystawania glowki korzenia

pomiar wystawania glowki korzenia 1)

Zbiór buraka przeprowadzono ręcznie w dniu 21 października 2005 roku, po upływie ok. 190 dni wegetacji (zdjęcia 3 i 4 poniżej). Wielkość poletek do zbioru wynosiła 10,8 m2. Ocenę jakości przetwórczej wykonano na korzeniach 20 kolejno rosnących roślin, z każdego poletka, według standardowej metodyki dla oznaczeń jakościowych na linii Venema. W ocenie jakości korzeni uwzględniano zawartość cukru, N -  - NH2 oraz jonów K i Na.

zbior korzeni 2

zbior korzeni 1


 


Wyniki doświadczenia zostały opracowane statystycznie metodą analizy wariancji (tabela poniżej).
Tabela 4: Obsada końcowa, plon korzeni i cukru, polaryzacja i wystawanie główek korzeni buraka nad powierzchnię gleby.

Systemy uprawy

Obsada końcowa [szt./ha]

Plon korzeni
[t/ha]

Polar.

 [%]

Tech. plon
cukru [t/ha]

Wystawanie główki [cm]

Orka wiosenna

87 700

61,2

20,8

11,6

7,2

Orka przedzimowa

90 600

63,6

21,1

11,9

6,4

System bezorkowy.Siew w mulcz z międzyplonu. Bez uprawy przedsiewnej

75 900

57,3

20,8

11,1

7,2

           

System bezorkowy.Siew w mulcz z międzyplonu. Z uprawą przedsiewną.

75 200

59,3

20,9

11,5

6,4

Mulcz ścierniskowy 1 x Gruber

70 800

55,4

20,8

10,6

6,5

Mulcz ścierniskowy 2 x Gruber

64 800

52,8

20,9

10,2

6,4

Siew bezpośredni. Z uprawą przedsiewną.

52 900

49,8

20,1

8,9

8,2

Siew bezpośredni.

55 900

52,1

20,2

9,5

8,3

System płużny. Siew w mulcz z międzyplonu. Bez uprawy przedsiewnej.

83 900

70,1

20,5

13,3

6,1

System płużny. Siew w mulcz z międzyplonu. Z uprawą przedsiewną.

84 100

71,1

20,7

13,6

6,1


 

Badania systemów uprawy buraka cukrowego będą kontynuowane w latach następnych.

Opracowanie: mgr M.Łada, Agroservice KWS Polska, październik 2005.

 

 


 
KWS