KWS
   
 

Systemy uprawy buraka cukrowego - wyniki doświadczenia w Wybranowie 2006

Celem prowadzonych badań jest ocena reakcji buraka cukrowego na uprawę  z wykorzystaniem różnych metod uprawy w porównaniu do metody uprawy tradycyjnej.

Doświadczenie, podobnie jak w roku ubiegłym, zostało zlokalizowane w Gospodarstwie Rolnym Państwa Anny i Piotra Luber w Wybranowie (woj. kujawsko – pomorskie), na czarnej ziemi  właściwej o składzie gliny średniej, kl. R I, kompleksu pszennego bardzo dobrego (Rys. 1).

Lokalizacja doświadczenia:

wybranowo lokalizacja

Przedplonem dla buraka  cukrowego była pszenica jara. Odczyn i zasobność gleby w składniki przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Odczyn i zasobność gleby w składniki pokarmowe:

Odczyn pH w
1M KCl

Zasolenie
g/l

Zawartość
(mg/100g)

   

P2O5

K2O

Mg

           6,9

 0,31

41,6
b.wysoka

32,5
b.wysoka

13,6
b.wysoka

 

Warianty doświadczalne, schemat doświadczenia:

 

Doświadczenie w Wybranowie 2006 - warianty uprawy

 

Nasiona buraka cukrowego odmiany Esperanza (odmiana diploidalna w typie normalnym, firmy KWS) zostały wysiane 15 kwietnia 2006 roku.
Nawożenie i ochrona buraka były zgodne z zaleceniami agrotechniki.

Dane dotyczące przebiegu pogody w okresie wegetacji buraka cukrowego zebrane zostały w w tabeli 2.

Tabela 2. Warunki meteorologiczne w okresie wegetacji buraka

  Średnia dobowa temperatura (oC)

Suma opadów (mm)

Miesiąc 2006

Średnia 1955 -
2005

2006

Średnia 1955
- 2005

Kwiecień

8,4

7,9

41,5

34,4

Maj

13,5

13,8

44,6

59,5

Czerwiec

17,4

16,9

20,0

74,4

Lipiec

22,4

18,9

26,4

85,6

Sierpień

17,5

17,9

144,6

66,9

Wrzesień

13,5

13,5

24,5

49,5

Październik

9,5

8,6

44,5

39,5Susza w lipcu spowodowała, że na liściach buraka nie wystąpiły choroby powodowane przez grzyby.
Zbiór buraka przeprowadzono ręcznie, 9 października 2006 roku, po upływie 177 dni wegetacji. Wielkość poletek do zbioru wynosiła 10,8 m2. Ocenę jakości przetwórczej wykonano na korzeniach 20 kolejno rosnących roślin z każdego poletka, według standardowej metodyki dla oznaczeń jakościowych na linii Venema. W ocenie jakości korzeni uwzględniano zawartość cukru, N- a -NH2 oraz jonów K i Na. Wyniki doświadczenia zostały opracowane statystycznie metodą analizy wariancji. 

Wyniki doświadczenia przedstawione są w tabeli 3.

Tabela 3. Obsada końcowa, plon korzeni i cukru, polaryzacja, zawartość N- a -NH2 oraz jonów K i Na.

 

Plon korz.
t/ha

Pol.
%

Plon
cukru
t/ha

K
mmol/
1000g

Na
mmol/
1000g

N
mmol/
1000g

Orka wiosenna

79,4

14,8

9,5

56,6

7,6

29,2

Orka przedzimowa

77,3

15,7

10,6

37,5

7,6

20,4

System płużny mulcz z gorczycy bez uprawy przedsiewnej

72,4

15,9

10,1

32,9

7,7

13,4

System płużny mulcz z gorczycy z uprawą przedsiewną

73,8

15,8

10,2

37,6

6,3

16,7

System bezorkowy mulcz z gorczycy bez uprawy przedsiewnej

70,1

15,6

9,8

40,2

6,5

18,6

System bezorkowy mulcz z gorczycy z uprawą przedsiewną

70,9

15,7

9,7

35,5

6,9

15,6

Mulcz ścierniskowy

71,1

15,5

9,5

37,3

8,2

16,5

Siew bezpośredni

64,5

15,6

8,7

37,9

8,6

13,6


wykres mulcz luber lada chwasty

Doświadczenie z systemami uprawy buraka cukrowego będzie kontynuowane w 2007 roku.

Opracowanie: mgr inż. M.Łada, Agroservice KWS Polska, listopad 2006.


 
KWS