KWS
   
 

Konserwacja i przegląd techniczny siewnika do wysiewu nasion buraka cukrowego

Rys. 2. Ostre redlice zapewniają prawidłowe umieszczenie nasion w glebie
Rys. 2. Ostre redlice zapewniają prawidłowe umieszczenie nasion w glebie

Okres jesienno–zimowy to właściwy czas na wykonanie przeglądu technicznego siewnika do wysiewu nasion  buraka cukrowego i regulację jego podzespołów. Jakość pracy siewnika zależy od jego stanu technicznego, regulacji podzespołów, budowy zespołu wysiewającego oraz prędkości roboczej podczas pracy na polu. Podstawową zasadą, której należy przestrzegać, jest konieczność wykonania przeglądu technicznego siewnika przed okresem jego dłuższego przechowywania. Przechowywanie siewnika nie oczyszczonego, nie zakonserwowanego oraz z nie usuniętymi uszkodzeniami powstałymi podczas pracy jest niewłaściwe.

Wydawać się może, iż czyszczenie, konserwacja oraz przegląd techniczny siewnika to czynności nie zabierające zbyt wiele czasu. Praktyka dowodzi jednak, że tak nie jest.

Właściwym miejscem do przechowywania siewnika jest garaż, wiata lub inny zadaszony budynek (rys.1). Istotne jest również to, aby siewnik stał na równej, utwardzonej powierzchni (beton, drobny biały kamień), gdyż jego metalowe elementy w zetknięciu z ziemią oraz pod wpływem warunków atmosferycznych bardzo szybko rdzewieją. Pozostawienie maszyny „pod chmurką” i przykrycie plandeką, choć tanie, nie jest korzystnym rozwiązaniem. Ze względu na ograniczony ruch powietrza wilgoć osiada na elementach metalowych i powoduje ich rdzewienie.

siewnik lada

Rys.1. Garaż, wiata lub zabudowane pomieszczenie są właściwym miejscem do przechowywania siewnika. Należy również zwrócić uwagę na stan podłoża.

 

 • W przypadku zanieczyszczenia elementów roboczych siewnika ziemią, w celu jej usunięcia należy posłużyć się sprężonym powietrzem.
 • Należy sprawdzić stan ogumienia kół jezdnych i ciśnienie powietrza w kołach.
 • Wykonać smarowanie zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Sprawdzić stopień zużycia kół zębatych i luzy łańcuchów napędowych. Zużyte koła zębate i wyciągnięte łańcuchy są przyczyną częstego ich spadania lub przeskakiwania. Przed dotarciem do łańcuchów należy najpierw zdemontować osłony. Jeśli łańcuchy są zabrudzone należy je wymyć, a następnie naoliwić. Po zakończeniu konserwacji należy ponownie zamontować osłony.
 • Należy ocenić również stan redlic wysiewających (rys. 2). Jest to bardzo ważna czynność, gdyż redlice ze zużytymi stopkami nie zapewniają stałej głębokości siewu i wykonują szerokie dno bruzdy (nasiona przemieszczają się po dnie bruzdy i są nieprecyzyjnie przykrywane ziemią).
 • Należy sprawdzić stan zgarniaczy brył i kamieni, gdyż jakość pracy redlicy zależy od ich ustawienia. 
 • Wskazane jest zwrócenie uwagi na stan tarcz wysiewających, gdyż długotrwałe użytkowanie wpływa na ich rozkalibrowanie (niepożądany wzrost wysiewu nasion).
 • Nie jest zalecane dorabianie tarcz we własnym zakresie (nie zapewniają one dokładności i równomierności wysiewu nasion).
 • Istotna jest również długość odrzutników, gdyż zbyt krótkie wpływają na pogorszenie równomierności rozmieszczenia nasion w rzędzie.
 • W przypadku siewników pneumatycznych należy sprawdzić, czy w układzie pneumatycznym nie pojawiły się nieszczelności.
 • Ważne jest także sprawdzenie, czy na osiach kółek kopiujących nie pojawiły się luzy.
 • W czasie napraw i konserwacji siewnika należy ściśle przestrzegać zaleceń podanych w instrukcjach obsługi poszczególnych typów siewników.

 
KWS