KWS
   
 

W jaki sposób można ograniczyć występowanie chwościka buraka?

Podstawową metodą ograniczenia zagrożenia chwościkiem burakowym jest prawidłowy płodozmian, to znaczy taki, w którym buraki po burakach na tym samym polu nie występują częściej niż co 4-5 lat. Właściwe zmianowanie dobrze wpływa na poprawę warunków agrotechnicznych gleby oraz na mikroflorę glebową. Patogeny chorobotwórcze stanowią znikomą cześć mikroflory glebowej, zaś poprzez odpowiedni dobór roślin uprawnych stymulujemy rozwój mikroorganizmów antagonistycznych w stosunku do patogenów (grzyby, bakterie, promieniowce).
Jednak ze względu na czynniki ekonomiczne wpływające na opłacalność uprawy, związane z wyposażeniem rolników w specjalistyczny sprzęt do siewu, zbioru, załadunku i transportu buraków, zachodzi konieczność intensyfikacji i rejonizacji uprawy w bezpośrednim sąsiedztwie cukrowni. Plantatorzy muszą zatem poszukiwać praktycznych i skutecznych metod ograniczania populacji patogenów.

Skuteczną metodą ograniczania występowania chwościka, stosowaną powszechnie w wielu krajach, jest siew odmian tolerancyjnych lub o niskiej podatności.

Odmiany tolerancyjne posiadają szereg istotnych zalet:

  • w przypadku silnej presji chwościka, pierwsze objawy występują później (o około 2-3 tygodnie) niż na odmianach standardowych, co pozwala na wyeliminowanie jednego zabiegu fungicydowego
  • w sytuacji małego nasilenia występowania choroby, nie zachodzi konieczność wykonywania zabiegu ochronnego
  • odmiany tolerancyjne ograniczają natężenie patogena w biotopie zmniejszając wystąpienie choroby na innych polach i w kolejnych latach poprzez ograniczenie poziomu infekcji

Ponadto:

  • zmniejszają się plantatorowi koszty związane z uprawą i ochroną
  • poprzez wyeliminowanie zabiegu ochrony chemicznej nie dochodzi do uszkadzania roślin
  • możliwy jest zbiór liści na paszę przy zachowaniu ich pełnej wartości odżywczej

W latach sprzyjających występowaniu patogena oraz w przypadku uprawy odmian tradycyjnych istnieje konieczność wykonania zabiegu jednym z zalecanych środków chemicznych.

Więcej informacji na temat chwościka buraka znajdą Państwo tutaj


 
KWS