KWS
   
 

W jakim okresie należy rozpocząć ochronę plantacji przeciwko chwościkowi buraka i do kiedy należy ją prowadzić?

Termin wykonania zabiegu fungicydowego zależy od kilku czynników:

  • odmiany,
  • stopnia porażenia roślin na plantacji,
  • przebiegu pogody,
  • terminu zbioru,
  • mechanizmu działania fungicydu,
  • oczekiwanego plonu.

W przypadku stosowania fungicydów o działaniu kontaktowym (np. zawierających mankozeb) zabieg należy wykonać wcześnie, a więc tuż przed spodziewaną infekcją lub w początkowych jej stadiach. Czas działania środków kontaktowych jest krótki i silnie uzależniony od przebiegu warunków pogodowych (intensywny opad deszczu po zabiegu kończy okres ochronny).
Ważne znaczenie w ochronie chemicznej plantacji mają fungicydy o działaniu układowym. Ochronę należy podjąć już w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na liściach. Poprzedni system ochrony (objawy choroby na 5 % roślin) wydaje się zbyt późny. Występujące szczepy cercospory wykazują dużą odporność na niektóre stosowane preparaty.
Jeśli istnieje konieczność zastosowania drugiego zabiegu, to wykonujemy go po ok 14-20 dniach po pierwszym zabiegu uzależniając naszą decyzję od przebiegu pogoda (wilgoć i wysoka temperatura sprzyja nasileniu się infekcji).

Obecnie stosowane w ochronie buraka cukrowego fungicydy zawierają substancje chemiczne zaliczane do trzech grup chemicznych:

  • Związki benzimidazolowe, np. karbendazym, tiofanat metylu - aktywność działania i wszechstronność bardzo duża. Bardzo skuteczne przed infekcją i w początkowych jej fazach. Ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia odporności można stosować tylko raz w okresie wegetacji. Okres działa od 2-3 tygodni (w zależności od przebiegu pogody).
  • Związki triazolowe, np. epoksykonazol, flusilazol - jedna z najważniejszych grup fungicydów o działaniu układowym. Użyte przed infekcją działają krótko, bardzo skuteczne w początkowej fazie rozwoju choroby. Zakres działania bardzo duży, prawdopodobieństwo odporności średnie. Okres działania od 2-4 tygodni.
  • Strobiluryny - np. trifloksystrobina, krezoksym metylowy - aktywność grzybobójcza i zakres działania bardzo duży. Bardzo skuteczne przed infekcją i w początkowych jej fazach. W celu osiągnięcia długotrwałego efektu grzybobójczego (3-5 tygodni) zaleca się łączne stosowanie z triazolami (działanie interwencyjne).

Do określenia właściwego terminu zabiegu pomocne są tzw. rośliny wskaźnikowe: czerwone buraczki, chrzan, na których chwościk występuje 8-14 dni wcześniej niż na burakach cukrowych.

Ochronę fungicydową plantacji należy prowadzić do 4-5 tygodni przed spodziewanym zbiorem. Przy doborze środka należy zwrócić uwagę na jego karencję.


 
KWS