KWS
   
 

Jak postępować w przypadku plantacji zalanych wodą?

Ten problem dotyczy coraz większych obszarów w związku z wiosennymi i letnimi powodziami.

Zalanie lub podtopienie plantacji to przede wszystkim zatrzymanie możliwości rozwoju korzeni.
Zamulenie lub zaskorupienie gleby, zwykle przy wysokiej temperaturze powietrza powoduje bardzo szybki rozwój grzybów chorobotwórczych atakujących system korzeniowy. Roślina nie broni się, gdyż pozbawiona jest możliwości pobierania składników. Następuje również szybkie rozprzestrzenienie się chorób liści przenoszących się przez wodę, np. chwościka burakowego.

Jeśli woda nie stagnowała zbyt długo, a szybkie obeschnięcie pola umożliwia zabiegi uprawowe, należy niezwłocznie spulchnić głęboko międzyrzędzia, najlepiej prostą gęsiostópką bez bocznych noży (nie uszkadza się korzeni bocznych). Zabieg ten jest niezbędny dla wprowadzenia powietrza do gleby i umożliwienia dalszej wegetacji roślin. Negatywną stroną takiego zabiegu jest zahamowanie działania herbicydów doglebowych, jeśli zostały zastosowane. Musimy jednak pamiętać, że zabieg ten ratuje plantację.

Dobrze jest zastosować dokarmianie dolistnie stosując preparat antystresowy (np. Asahi SL) oraz mieszankę mikroelementów zawierających również azot. Zabieg można wykonać dwukrotnie w odstępie kilku dni. Dobre skutki w praktyce przynosi również dodatek fungicydu, np. epoksykonazolu.


 
KWS