KWS
   
 

9. Dlaczego zaleca się stosowanie nawozów fosforowo-potasowych jesienią, a nie wraz z pozostałymi wiosną?

Buraki cukrowe uprawiane są najczęściej po pszenicy ozimej. Po żniwach można wykorzystać ślady po ścieżkach technologicznych i precyzyjnie wysiać nawozy fosforowo-potasowe pod buraki cukrowe, potem wykonać uprawy pożniwne i orkę zimową (pamiętamy o głęboszowaniu ścieżek technologicznych po pszenicy!). Nawozy zostaną wtedy wymieszane w warstwie ornej i nie występuje nadmierne stężenie soli mineralnych w warstwie, gdzie będą kiełkować buraki. Kiełkujące buraki są wrażliwe na koncentrację nadmiernej ilości nawozów w strefie kiełkowania. Najgroźniejsze są dla nich nawozy potasowe i azotowe. Z tego względu należy rozdzielić termin ich stosowania. Zbytnie zasolenie gleby wiosną może być przyczyną braku wschodów!

Na glebach lżejszych, bardziej przepuszczalnych i o mniejszych zdolnościach sorpcyjnych można wysiać nawozy P i K wiosną, ale trzeba to zrobić 2 - 3 tygodnie przed siewem, a następnie nawóz wymieszać z glebą.


 
KWS