KWS
   
 

10. Czy można stosować roztwór mocznika do dolistnego dokarmiania buraków?

W nowoczesnej technologii uprawy buraka cukrowego, która ukierunkowana jest na uzyskanie bardzo wysokiego plonu korzeni o wysokiej zawartości cukru i doskonałej jakości przerobowej, nie zaleca się stosować roztworu mocznika do dolistnego dokarmiania. Jedynym właściwym źródłem azotu, ze względu na wysokie zapotrzebowanie pokarmowe buraka na ten składnik, jest nawożenie doglebowe szybko działającymi nawozami azotowymi (saletrzak-przedsiewnie, saletra amonowa i wapniowa- przedsiewnie i pogłównie).

Dokarmianie azotem w miesiącach czerwiec-lipiec wpływa na pogorszenie jakości technologicznej surowca poprzez wzrost zawartości najważniejszego z melasotworów tj. azotu alfa aminowego.

Bardzo często obserwuje się stosowanie roztworu mocznika w niewłaściwych warunkach oraz jego nieumiejętne łączenie z innymi pestycydami stające się przyczyną uszkodzeń roślin.

Forma amidowa azotu zawarta w moczniku zwiększa przepuszczalność naskórka liści tworząc wrota infekcji dla patogenów występujących na liściach.

Nawożenie dolistne mocznikiem można stosować tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy rośliny nie mogą pobrać azotu poprzez system korzeniowy np. w przypadku plantacji zalanych wodą.

 


 
KWS