KWS
   
 

13. Na czym polega technologia siewu w mulcz?

Następstwem intensywnych technologii uprawy jest postępujący w zastraszającym tempie proces degradacji gleb użytkowanych rolniczo. Dąży się zatem do wdrażania systemów zrównoważonego wykorzystania gleb, w których istnieje zachowana równowaga pomiędzy procesami jej powstawania i degradacji, przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności produkcji roślinnej. W oparciu o te zasady powstały konserwujące systemy uprawy, przykładem których jest siew w mulcz. Uprawa buraków w technologii siewu w mulcz polega na umieszczeniu nasion w warstwie mulczu organicznego przy pomocy specjalistycznych siewników zaopatrzonych w specjalne kroje tarczowe. Mulcz organiczny stanowią wymieszane lub nie wymieszane z glebą resztki masy organicznej międzyplonu lub plonu głównego.

Istnieją trzy podstawowe technologie uprawy buraka z siewu w mulcz:

  • siew bezpośredni,
  • siew w mulcz z międzyplonu. Po wykonaniu orki siewnej lub po wymieszaniu resztek pożniwnych za pomocą kultywatora ścierniskowego wysiewa się jako międzyplon gatunki roślin dobrze zakrywające rolę i nie wytwarzające zbyt dużej, zdrewniałej masy nadziemnej. Ze względu na niskie wymagania wodne w okresie wschodów polecamy zwłaszcza antymątwikowe odmiany gorczycy białej. Rośliny te, oprócz korzyści wynikających z uprawy w międzyplonie, pozostawione na polu jako mulcz chronią młode siewki buraka przed skutkiem erozji wietrznej i wodnej oraz wpływają korzystnie na zdrowotność buraka w okresie wegetacji,
  • siew w mulcz ze słomy tzw. mulcz ścierniskowy. W tej typowej technologii bezorkowej po zbiorze rośliny przedplonowej zaleca się przy pomocy kultywatora ścierniskowego jedno- (8-12 cm) lub dwukrotnie (5-8 cm i 12-15 cm) wymieszać resztki pożniwne z glebą.

W przypadku uprawy buraków na mulczu z międzyplonu i ze słomy, siew może odbywać się po uprzednim płytkim doprawieniu gleby lub bez wykonywania jakichkolwiek uprawek.

Oprócz niezaprzeczalnych korzyści wynikających ze stosowania opisanych systemów uprawy (ograniczanie skutków erozji wietrznej i wodnej, ochrona gleby przed zaskorupieniem i stratami składników pokarmowych, antymątwikobójcze i allelopatyczne oddziaływanie gorczycy, ograniczenie kosztów uprawy) należy w tym miejscu zaznaczyć, iż na przeszkodzie w upowszechnianiu się tych technologii stoi kilka nierozwiązanych zagadnień m.in. odwodnienie gleby w przypadku niekorzystnego przebiegu warunków pogodowych, brak wyposażenia gospodarstw w specjalistyczny sprzęt do siewu.

Więcej na temat systemów uprawy buraka cukrowego znajdą Państwo  tutaj


 
KWS