KWS
   
 

14. Od czego zależy wielkość dawki azotu pod burak cukrowy? W jakiej formie oraz w jakim okresie należy stosować nawozy azotowe ?

Azot jest najszybciej pobierany przez rośliny i ma bardzo duży wpływ na plon korzeni buraków. Jego niedobór powoduje spadek plonu korzeni a nadmiar pogorszenie jakości.

Plon 50 t korzeni z 1ha zabiera z gleby około 200kg azotu. Przy ustalaniu wysokości dawki należy wziąć pod uwagę: zasobność gleby oraz nawożenie organiczne. Dawkę należy ustalić tak aby buraki korzystały i z azotu glebowego i nawożenia organicznego.

Wiele doświadczeń wskazuje, że buraki nie są w stanie w okresie wegetacji wykorzystać więcej jak 140-160 kg N azotu z nawożenia mineralnego. Najlepiej dawkę podzielić: 80 kg-przed siewem, potem wymieszać agregatem z glebą + 80 kg po wschodach w fazie 2-3 par liści - nie później jak do końca maja. Jeżeli stosujemy obornik i gleba jest zasobna w azot przyswajalny to dawkę N należy odpowiednio zmniejszyć. Przy stosowaniu dawek azotu do 80kg/ha można go wysiać jednorazowo przed siewem i wymieszać z glebą.

Najlepszą formą azotu jest saletra amonowa (posiada jony amonowe i azotanowe), azot z tego nawozu jest szybko pobierany przez rośliny i łatwo przyswajalny, nie pozostawia w korzeniach form szkodliwych dla procesu technologicznego.

 


 
KWS