KWS
   
 

16. Na którą zaprawę nasienną należy się zdecydować?

Otoczkowane nasiona burakowych cukrowych, które rozprowadzane są przez cukrownię zawsze wyposażone są w optymalny zestaw zapraw. Zaprawy stanowią element otoczki i nanoszone są w trakcie procesu otoczkowania nasion. Ich zawartość w otoczce podlega ścisłej kontroli i sprawdzana jest wielokrotnie w procesie produkcji nasion. Kontrolne badania zawartości substancji ochronnych prowadzi również przemysł cukrowniczy.

Nasiona zaprawione są zwykle dwoma fungicydami (preparaty grzybobójcze), które zapobiegają wczesnym atakom grzybów na kiełkujące w glebie nasiona. Jedna z substancji czynnych (hymexazol) chroni dodatkowo siewki przed chorobami zgorzelowymi, które mogą wystąpić po wschodach. Zakres jej działania jest jednak ograniczony do kilku tygodni po siewie, gdyż na otoczkę można nałożyć ograniczoną ilość preparatu. Zbytnia jego koncentracja wpływa niekorzystnie na wschody. Czas działania takiej ochrony zależy również od warunków pogodowych, zwłaszcza opadów i temperatury gleby.

Drugim elementem występującym w otoczce są insektycydy chroniące wczesną fazę rozwoju buraków przed szkodnikami. Obecnie w praktyce stosuje się jeden z insektycydów: Montur Forte 230 FS lub Force Magna. Oba preparaty zawierają dwie skuteczne substancje czynne, a ich działanie jest optymalne. Stosując otoczkowane nasiona buraków cukrowych możemy być pewni, że zawierają one pełny zestaw środków ochrony, który wystarcza w początkowej fazie rozwoju buraków.

W przypadku, gdy zdecydujemy się na użycie do siewu nasion z poprzedniego roku musimy pamiętać, że działanie zawartych w otoczce środków ochrony jest niewystarczające. Preparaty w trakcie przechowywania nasion do następnego sezonu ulegają znacznemu rozkładowi.


 
KWS