KWS
   
 

18. W jaki sposób można ograniczyć populację mątwika burakowego?

Profilaktyka w działaniu to najlepszy sposób uniknięcia zagrożenia Mątwikiem. Należy przestrzegać zasady prawidłowego zmianowania, gdzie burak cukrowy uprawiany jest co 4-5 lat na tym samym polu. Należy wyłączyć z płodozmianu buraczanego inne rośliny będące żywicielem Mątwika (rzepak, rzepik, gorczyca biała, warzywa kapustne) oraz skutecznie zwalczać w fazie siewki chwasty będące żywicielem Mątwika, takie jak samosiewy rzepaku, komosy, tasznik pospolity czy tobołki polne.

Prostą metodą ograniczenia populacji Mątwika w glebie jest zastosowanie w poplonie ścierniskowym przed uprawą buraków odmian gorczycy białej wykazujących własności mątwikobójcze. Gorczycę zalecamy wysiać w dawce 13 – 17 kg/ha w terminie do 14 września. Najlepiej bezpośrednio po uprawce przedsiewnej w wilgotną glebę. Pod koniec wegetacji międzyplon powinien osiągnąć około 40 – 50 cm wysokości. Gorczyca przerośnięta (wysokość powyżej 80 cm) znacznie utrudnia wykonanie uprawek przedsiewnych.

Poplon można przyorać jesienią lub, co polecamy!, zastosować na wiosnę siew buraków w mulcz z resztek gorczycy. Istnieją wtedy dwie możliwości:

  1. Zastosowanie wiosną uprawki przedsiewnej (płytka, rozdrabniająca głównie zeschłe resztki gorczycy) i siew buraków zwykłym siewnikiem punktowym.
  2. Siew buraków bezpośrednio w mulcz z gorczycy bez uprawy wiosennej siewnikiem wyposażonym w kroje tarczowe.

Bardzo ważne jest, aby nasiona gorczycy stosowane do siewu pochodziły z pewnego źródła, ponieważ siew zwykłej odmiany gorczycy białej może spowodować dodatkowe namnożenie się szkodnika. Należy również zwrócić uwagę na to, że metoda z wysiewem w mulcz z gorczycy nie powinna być stosowana na glebach wykazujących trwały deficyt wodny. Uprawa taka może nadmiernie przesuszyć glebę utrudniając równomierne wschody i dalszy rozwój siewek buraka.

 


 
KWS