KWS
   
 

20. Dlaczego występuje tak duża rotacja odmian?

Od 2008 roku zarejestrowanych zostało w Polsce 89 odmian buraka cukrowego, 24 z nich to odmiany zarejestrowane i oferowane przez KWS.

Po rejestracji odmiany nie wymagają dodatkowego sprawdzania, jednak część z nich jest co roku testowana w doświadczeniach PDO (Porejestrowe Doświadczenia Odmianowe), prowadzonych w COBORU na zlecenie przemysłu cukrowniczego i plantatorów buraka. Dzięki temu rolnicy otrzymują wiarygodne wyniki, pokazujące cechy użytkowe danych odmian (plony, polaryzację, zawartość melasotworów, tolerancję na choroby liści itp.).

W badaniach PDO bierze udział około 20 odmian. Lista odmian kierowanych do doświadczeń PDO jest ustalana co roku przez Komisję PDO na podstawie wyników i doświadczeń rejestracyjnych oraz lokalnych potrzeb przemysłu cukrowniczego. Zwykle większość z nowo zarejestrowanych odmian jest wprowadzana na listy PDO. Na podstawie wyników uzyskanych w badaniach PDO oraz własnych doświadczeń odmianowych przemysłu cukrowniczego (wszystkie koncerny cukrownicze prowadzą własne doświadczenia odmianowe), co roku ustala się listę odmian preferowanych dla plantatorów we wszystkich koncernach cukrowniczych. Odmiana, która wypada z list PDO praktycznie rzadko wchodzi na listy polecane plantatorom, mimo, że jest dalej zarejestrowana i może być uprawiana. Stąd bierze się tak duża rotacja odmian i trudno przyzwyczaić się do którejś z nich na dłużej.

Lista odmian preferowanych to zwykle lista ok. 20 odmian zalecanych producentom przez cukrownię, z której można wybrać odmianę kierując się własnymi potrzebami, doświadczeniem czy preferując określony typ odmiany, która dobrze plonuje w gospodarstwie. System doświadczeń porejestrowych gwarantuje stały postęp hodowlany, a rolnikom coraz lepsze odmiany.
 


 
KWS