KWS
   
 

21. Jaki jest najkorzystniejszy termin siewu buraków cukrowych?

Aby osiągnąć maksymalny plon korzeni i cukru buraki cukrowe potrzebują minimum ok.180 dni aktywnej wegetacji licząc od momentu wschodów. Oznacza to w polskiej strefie klimatycznej, że im wcześniej wysiejemy buraki, oczywiście w odpowiednich warunkach glebowo-klimatycznych, tym większych plonów cukru możemy się spodziewać.

Odpowiednie warunki do wysiewu buraków cukrowych występują w różnych rejonach od początku marca do końca kwietnia, uwagę należy zwrócić na następujące czynniki:

  • Odpowiednia ilość wilgoci w górnej warstwie ziemi  - minimum potrzebne do pęknięcia otoczki i skiełkowania.
    Wilgotność gleby związana jest z uprawą przedsiewną; w zależności od typu i stanu gleb, nie należy rozpoczynać uprawy na mokrym polu, a na ziemiach lżejszych należy tak prowadzić uprawę, aby nie przesuszyć nadmiernie górnej warstwy gleby, tym bardziej, że w okresie wegetacji buraka na większości plantacji w Polsce występuje niedobór opadów
  • Temperatura  gleby od 6-8 °C.
    Oczywiście należy brać pod uwagę specyfikę przebiegu pogody w danym rejonie i możliwość wystąpienia przymrozków, które mogą być niebezpieczne dla siewek .

 
KWS