KWS
   
 

23. Czy dokarmiać dolistnie buraki cukrowe?

Dolistne dokarmianie buraków cukrowych jest uzupełnieniem nawożenia doglebowego i nie może go zastąpić. W szczególności dotyczy to mikroelementów. Potrzebna ilość poszczególnych mikroelementów to ilość rzędu kilku do kilkudziesięciu gram na 1 hektar powierzchni uprawnej, dlatego więc jedynie dokarmianie pozakorzeniowe może zapewnić tak precyzyjne szybkie i dokładnie oraz odpowiadające zapotrzebowaniu roślin uzupełnienie składników pokarmowych.

Największe znaczenie dla buraków cukrowych mają bor, mangan , miedź i cynk.
Niedobory poszczególnych tych składników uwidaczniają się na plantacji dając charakterystyczne objawy np.: niedobór boru powoduje zahamowanie stożka wzrostu i rozwoju młodych liści, które przebarwiają się na ciemno-złoty kolor a później obumierają .

 


 
KWS