KWS
   
 

24. Czy można wykorzystać do siewu nasiona pozostałe z poprzedniego roku?

Nasiona buraka cukrowego pokrywane są otoczką, w skład której wchodzą również insektycydy, nierzadko o działaniu gazowym, co ogranicza ich trwałość od momentu nałożenia otoczki do momentu siewu. Przechowywanie nasion do następnego roku nierzadko w nieodpowiednich warunkach może zmniejszyć działanie substancji aktywnych zawartych w otoczce zapewniających ochronę przed szkodnikami i chorobami w najbardziej krytycznym momencie kiełkowania i we wczesnej fazie rozwoju rośliny. Rozmieszczenie zaprawy z insektycydami w otoczce jest równomierne i sprawia, że substancja aktywna dociera bezpośrednio do miejsca działania, niezależnie od warunków pogodowych, czego tak precyzyjnie nie zapewni oprysk lub też aplikacja granulatu. Otoczkowanie jest więc najefektywniejszą metodą stosowania środków ochrony roślin.

Resztki nasion, które pozostały po siewie można wykorzystać w następnym sezonie pod warunkiem, że zostaną przechowane w suchym i chłodnym miejscu. Obszerniejszą informację na ten temat znajdą Państwo tutaj .

 


 
KWS