KWS
   
 

25. Na jaką głębokość siać nasiona?

W optymalnych warunkach przy odpowiednio uprawionej spulchnionej i gruzełkowatej glebie na wilgotnym podglebiu głębokość siewu nie powinna przekroczyć 2 cm .

Nasiona muszą być umieszczone na jednakowej głębokości, ułożone w wilgotnej bruździe i przykryte ciepłą i przewietrzaną warstwą ziemi.

W praktyce na glebach cięższych i wilgotnych stosuje się płytszy siew 1-1,5 cm, a na glebach lżejszych, bardziej przesuszonych i cieplejszych, nieco głębszy - do 3 cm tak, żeby zapewnić kontakt z wilgocią.

 


 
KWS