KWS
   
 

Postęp w hodowli buraka cukrowego

Dobór odmiany jest bardzo ważnym, ale ostatnim elementem decydującym o sukcesie w uprawie buraka. Nawet najlepsza i najbardziej wyrafinowana odmiana nie zniweluje niedociągnięć i błędów w agrotechnice.

Odmiana jest ostatnim ogniwem w optymalizacji plonu. Pokaże swoje zalety i odpłaci sowicie wysokiej jakości plonem tylko wtedy, gdy zastosuje się prawidłową uprawę, precyzyjne dostosowane do potrzeb nawożenie i staranną ochronę przed chwastami i szkodnikami. Dobra odmiana nigdy nie będzie lekarstwem na niedociągnięcia agrotechniczne i niestaranną uprawę.

Plantatorzy i przemysł cukrowniczy oczekują od odmian dodatkowych cech, które ułatwią i uproszczą uprawę buraków, a zwłaszcza zmniejszą nakłady ponoszone na ich produkcję. Postęp w hodowli, mimo że bardzo kosztowny stanowi dla producenta buraków najprostszy i najtańszy sposób na opłacalną uprawę buraków.

Artykuł naszego specjalisty, dr Wacława Wiśniewskiego, znajdą Państwo w całości tutaj: Postęp w hodowli buraka cukrowego


 
KWS