KWS
   
 

Technologie uprawy buraka cukrowego - uprawa w mulcz, doświadczenie w Ściborzu 2006

6 września 2006 roku, na polu należącym do Państwa Anny i Piotra Luber, położonym w miejscowości Ściborze (woj. kujawsko-pomorskie), pracownicy Agroservice KWS założyli doświadczenie (jest to obecnie 3. rok badań), którego celem jest ocena reakcji buraka cukrowego na technologię uprawy, czyli badanie wpływu metody uprawy na wschody, plonowanie i jakość przetwórczą korzeni oraz na zmiany właściwości fizycznych i biologicznych gleby.
Doświadczenia rozpoczęto w roku 2004, ich lokalizacje są następujące:
1. rok doświadczenia (2004/2005) -  lokalizacja Wybranowo  (2004 rok siew międzyplonu, 2005 siew buraka cukrowego).
2. rok doświadczenia (2005/2006) - lokalizacja Mierogoniewice
3. rok doświadczenia (2006/2007) - lokalizacja Wybranowo (pole w Ściborze)

Doświadczenie składa się z 9 wariantów:

  1. System płużny - orka przedzimowa.
  2. System płużny - orka wiosenna.
  3. System płużny - siew buraka cukrowego w mulcz z międzyplonu (antymątwikowa odmiana gorczycy białej Sirola) bez uprawy przedsiewnej.
  4. System płużny - siew buraka cukrowego w mulcz z międzyplonu z uprawą przedsiewną.
  5. System bezorkowy (głębosz, 2 x gruber) - siew buraka cukrowego w mulcz ścierniskowy z uprawą przedsiewną.
  6. System bezorkowy (2 x gruber) - siew buraka cukrowego w mulcz ścierniskowy z uprawą przedsiewną.
  7. System bezorkowy (głębosz, gruber, międzyplon) - siew buraka cukrowego w mulcz z międzyplonu z uprawą przedsiewną.
  8. System bezorkowy (gruber, międzyplon) - siew buraka cukrowego w mulcz z międzyplonu z uprawą przedsiewną.
  9. Siew bezpośredni.

W dniu 6 września wykonane zostały następujące zabiegi agrotechniczne:

1. Nawożenie mineralne

uprawa w mulcz 2006 nawożenie
Obiekty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nawożenie N 35 kg/ha, P2O5 80 kg/ha, K2O 200 kg/ha, MgO 30 kg/ha. Na obiektach z międzyplonem zastosowano dodatkowo 35 kg N/ha.

2. Głęboszowanie

uprawa w mulcz 2006 głęboszowanie

Obiekty nr 5 i 7. Głębokość robocza 40 cm.

 

3. Wymieszanie przy pomocy grubera resztek pożniwnych z wierzchnią warstwą gleby

uprawa w mulcz 2006 gruber
Obiekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Głębokość robocza 13 cm.

 

4. Orka siewna

uprawa w mulcz 2006 orka siewna

Obiekty nr 3 i 4. Głębokość robocza 25 cm.

 

5. Siew międzyplonu
Antymątwikowa odmiana gorczycy białej Sirola, hodowli KWS. Siew agregatem aktywnym Amazone wyposażonym w kroje tarczowe.
Norma wysiewu międzyplonu:

uprawa w mulcz 2006 międzyplon po orce
- po orce siewnej - 15 kg/ha,

uprawa w mulcz 2006 międzyplon po gruberze
- po gruberze - 20 kg/ha.

 

Ogólny widok doświadczenia:


uprawa w mulcz 2006 widok ogólny doświadczenia

 

Opracowanie: mgr M.Łada, Agroservice Buraka Cukrowego KWS Polska, 12 września 2006


 
KWS