KWS
   
 

JULIETTA - nasz sposób na nicienie!

Typowe dla zamątwiczonej gleby gniazdo osłabionych roślin buraka
Typowe dla zamątwiczonej gleby gniazdo osłabionych roślin buraka
Otoczkowana w technologii EPD.

Nierzadko przyczyną spadku plonu na danym stanowisku jest uciążliwy i trudny w zwalczaniu nicień glebowy Heterodera schachtii, zwany także mątwikiem burakowym.W tym roku KWS Polska rozszerzyła swą ofertę odmian buraka cukrowego o nową odmianę, zarejestrowaną i z powodzeniem stosowaną we Fracji, Holandii i Czechach - JULIETTĘ, posiadającą tolerancję na tego szkodnika.

JULIETTA jest odmianą KWS najnowszej generacji, diploidalną w typie normalnym, o podwójnej tolerancji - na mątwika burakowego Heterodera schachtii (NR) i na rizomanię (RZ). Zarejestrowana została w krajach UE i stosowana jest przez plantatorów we Francji, Niemczech, Holandii i Republice Czeskiej.

Kombinacja odporności na mątwika i na rizomanię jest niezwykle trudna do uzyskania, zwłaszcza, gdy jednocześnie oczekuje się od odmiany stabilnych i wysokich plonów również w warunkach niewystąpienia infekcji - JULIETTA spełnia te oczekiwania.

Zarówno doświadczenia rejestracyjne jak i wyniki produkcyjne uzyskane przez nią w krajach jej użytkowania potwierdzają jej zdolność uzyskiwania wysokich i pewnych plonów w warunkach wystąpienia rizomanii i mątwika burakowego

W tabeli przedstawione są wyniki doświadczenia odmianowego w warunkach występowania mątwika burakowego (76 cyst/100 ml gleby) oraz silnej infekcji rizomanią, które przeprowadziliśmy w 2007 roku w miejscowości Januszewice:

Odmiany

Plon korzeni
t / ha

Zaw.
cukru
%

Zawartość melasotworów w mval/100 g

Zaw.
cukru
techn. %

Plon cukru
techn.
t / ha

K

Na

N-α-NH2

Standardowe (2) 9,34 16,27 31,9 7,1 8,7 14,57 1,36
Tolerancyjne na rizomanię (4) 32,64 18,25 47,8 8,1 12,4 15,93 5,19
JULIETTA (RZ, NR) 52,12 17,63 40,4 7,7 8,1 15,61 8,14


Na wykresie mogą Państwo porównać, jak kształtuje się wartość technologicznego plonu cukru dla odmian standardowych, odpornych oraz tolerancyjnych na mątwika burakowego:
Wykres: technologiczny plon cukru odmian standardowych, odpornych i tolerancyjnych na mątwika burakowego

Także w warunkach, kiedy wskutek spadających plonów plantator  tylko podejrzewa wystąpienie mątwika burakowego na danym polu JULIETTA jest doskonałym środkiem zaradczym - można bez obaw stosować ją profilaktycznie, gdyż poziom jej plonowania jest jednakowo wysoki, niezależnie od tego czy infekcja się potwierdziła czy nie.

W warunkach infekcji nicieniami, kiedy odmiany standardowe reagują wyraźnym spadkiem plonów, JULIETTA ujawnia swe zalety w sposób najbardziej pełny.

JULIETTA nadaje się doskonale do zastosowania w płodozmianach wysokiego ryzyka wystąpienia infekcji mątwikowej, czyli wtedy, gdy uprawia się buraki po sobie co 3 lata, lub kiedy w płodozmianie występują inne rośliny żywicielskie. W takim przypadku zastosowanie odmiany tolerancyjnej znacznie zmniejsza ryzyko spadku plonów w latach o silnej presji szkodnika (zdjęcia: Julietta - doświadczenie w Januszewicach 2007).

Uprawę JULIETTY najlepiej jest poprzedzić dokładną oceną stopnia zagrożenia gleby wystąpieniem mątwika, przez pobranie prób gleby i poddanie jej analizie na obecność cyst lub jaj i larw szkodnika.

Zapraszamy do współpracy z KWS – jeżeli podejrzewają Państwo obecność mątwika na własnych polach lub też występują na nich charakterystyczne symptomy porażenia  - prosimy o poinformowanie o tym przedstawicieli regionalnych KWS, którzy udzielą fachowej porady, pomogą w pobraniu próby gleby do analizy i umożliwią wykonanie takiej oceny
w niezależnym laboratorium, a także posłużą kompetentną pomocą w interpretacji otrzymanych wyników i podjęciu decyzji
o konieczności (lub nie) zastosowania odmian tolerancyjnych. Numery telefonów do naszych doradców znajdą Państwo na mapie po prawej stronie.

Program wykrywania infekcji mątwikiem burakowym prowadzimy wspólnie z koncernami cukrowymi oraz Instytutem Ochrony Roślin IOR w Poznaniu..

Aktualną wiedzę na temat mątwika burakowego prezentujemy w krótkim filmie, do którego link znajdą Państwo w prawej części strony.

 


 
KWS