KWS
   
 

Burak się opłaca

Ostatnie lata nie były łaskawe dla uprawy buraka cukrowego. Okazuje się, że w porównaniu do innych upraw, burak cukrowy ma duże zalety, wśród nich tak cenne jak opłacalność i bezpieczeństwo.

Co stanowi o atrakcyjności buraka cukrowego jako rośliny uprawnej?

 

Ustalona i pewna cena:

Także wtedy, gdy ostateczna cena na wyprodukowane buraki zależy od kursu euro, jest ona ustalona przy kontraktacji,
a więc pewna, co wobec silnie wahających się cen na inne płody rolne ma dużą wartość i daje poczucie bezpieczeństwa.

 

Gwarantowany odbiór wyprodukowanego surowca:

Cukrownia jest zobowiązana do odbioru zakontraktowanych buraków – także ten fakt sprawia, że produkując buraki nie trzeba zaprzątać sobie głowy rozważaniem, jak najlepiej utrafić ze sprzedażą produktu.

 

Postęp hodowlany i wysokie plony:

Postęp w hodowli buraka cukrowego objawia się wymiernymi korzyściami dla plantatorów: nowoczesne, wydajne, tolerancyjne na choroby lub szkodniki odmiany dają plony wyższe niż ich poprzedniczki, a to przekłada się na większe dochody z uprawy buraka uzyskiwane przez plantatora.

 

Zdrowy płodozmian:

Dużą zaletą uprawy buraka jest fakt, że jest on cennym elementem płodozmianu, pozwalającym na zachowanie żyzności gleby.

 

Sprawdzona i znana technologia produkcji

 

Burak cukrowy to naprawdę skarb. Na Twoim polu!

 


 
KWS