KWS
   
 

Często stawiane pytania

 1. Jakie warunki sprzyjają występowaniu chwościka buraka?
 2. W jaki sposób można ograniczyć występowanie chwościka buraka?
 3. W jakim okresie należy rozpocząć ochronę plantacji przeciwko chwościkowi buraka i do kiedy należy ją prowadzić?
 4. Które odmiany plonują stabilnie również na słabszych stanowiskach?
 5. Jak postępować w przypadku plantacji zalanych wodą?
 6. Co to jest rizomania?
 7. Jak rozpoznać rizomanię?
 8. Czy można ograniczyć skutki występowania rizomanii?
 9. Dlaczego zaleca się stosowanie nawozów fosforowo-potasowych jesienią a nie wraz z pozostałymi wiosną?
 10. Czy można stosować roztwór mocznika do dolistnego dokarmiania buraków?
 11. W jaki sposób podnieść zawartość przyswajalnego magnezu w glebie w zależności od odczynu gleby?
 12. Czy z wapnem defekacyjnym mogą przedostać się na pole nasiona chwastów?
 13. Na czym polega technologia siewu w mulcz?
 14. Od czego zależy wielkość dawki azotu pod burak cukrowy? W jakiej formie oraz w jakim okresie należy stosować nawozy azotowe?
 15. Jakie elementy robocze agregatów nadają się do przygotowania gleby pod siew buraka cukrowego?
 16. Na którą zaprawę nasienną należy się zdecydować?
 17. Czy można uprawiać buraki na polach, na których istnieje ryzyko występowania matwika burakowego?
 18. W jaki sposób można ograniczyć populację mątwika burakowego?
 19. W jaki sposób chronić skutecznie buraki przeciwko chorobom grzybowym powodującym zgnilizny korzeni?
 20. Dlaczego występuje tak duża rotacja odmian?
 21. Jaki jest najkorzystniejszy termin siewu buraków cukrowych?
 22. Które odmiany uprawiać na wczesny zbiór, a które na późny?
 23. Czy dokarmiać dolistnie buraki cukrowe?
 24. Czy można wykorzystać do siewu nasiona pozostałe z poprzedniego roku?
 25. Na jaką głębokość siać nasiona?

 
KWS