KWS
   
 

Dobre zaplanowanie zbioru buraków ograniczy powstanie strat

Jeśli jest to możliwe, należy kopać buraki podczas suchej pogody - prace prowadzone w warunkach dużej wilgotności gleby powodują uszkodzenia jej struktury, poza tym zwiększa się w takich warunkach stopień zanieczyszczenia buraków glebą i przybywa uszkodzeń na burakach w związku ze zwiększoną intensywnością czyszczenia.

Pryzmy lokalizować należy w miejscach zapewniających bezproblemowy dojazd oraz manewrowanie doczyszczarek i ciężarówek transportujących buraki (także w warunkach niekorzystnej pogody), zgodnie z uzgodnieniami ze służbami surowcowymi cukrowni.

Aby dobrze wykorzystać potencjał poszczególnych pól i zabezpieczyć wysokość plonów warto zwrócić uwagę na następujące czynniki:

Ustalić kolejność kopania:

  • Zacząć od pól, na których spodziewamy się problemów z kopaniem/odwożeniem buraków przy deszczowej pogodzie często towarzyszącej późnym terminom zbioru
  • Wziąć pod uwagę szczególne warunki stanowiska (np.zastoje wodne, silne skłony, specyficzne własności fizyczne gleby)
  • Kontrolować jeszcze rosnące łany pod względem wystąpienia chorób liści, aby móc w porę zareagować – plantacje przeznaczone do zbioru za około 5-6 tygodni warto nadal chronić przed chwościkiem, ponieważ zniszczone chorobą liście będą odtwarzane kosztem zawartego w korzeniach cukru (!), a także będą sprzyjać większemu porażeniu liści, kiedy buraki po raz kolejny zostaną zasiane na tym stanowisku
  • W miarę możliwości kopać najpierw odmiany wczesne/typ cukrowy, później uniwersalne/typ normalno-cukrowy, a na końcu późne/typ normalny 

Za główną zasadę można przyjąć: kopiemy buraki najpierw na „słabszych” polach, ponieważ przyrosty plonu w przypadku „dobrych i zdrowych” plantacji są zdecydowanie wyższe.

Zwrócić uwagę operatorowi na optymalne ustawienia kombajnu:

  • Unikać uszkodzeń korzeni → dopasować właściwie prędkość roboczą oraz odpowiednio ustawić prędkość pracy elementów roboczych
  • Zawczasu wymienić zużyte części
  • Skontrolować jakość ogławiania → wpływa to na optymalizację wysokości i jakości plonu
  • Unikać zbyt dużego zanieczyszczenia (warunki pogodowe w jakich następuje zbiór)
  • Zadbać o optymalny poziom ciśnienia powietrza w oponach kombajnu – zbyt wysokie powoduje powstanie miejscowego zagęszczenia gleby (także w przypadku maszyn przeładunkowych)

Życzymy Państwu bezproblemowych, udanych zbiorów i wysokich plonów!

Agroservice KWS Polska 


 
KWS