KWS
   
 

Ocena jakości wschodów

Szybkie i wyrównane wschody buraków to podstawowy warunek wysokiego plonu o dobrej jakości. Prawidłowa ocena wschodów to również podstawa decyzji o ewentualnym szybkim przesianiu plantacji. Główne czynniki wpływające na wschody buraków to: jakość uprawy przedsiewnej, wilgotność i temperatura gleby, przedsiewna dawka nawozów azotowych i potasowych (nadmierne zasolenie), głębokość siewu, jakość nasion.

Polowa zdolność wschodów (PZW)- to wskaźnik jakości twoich wschodów.

Terminem tym określamy liczbę siewek uzyskaną ze 100 wysianych nasion (%). Określa się ją licząc punkty z siewkami na długości rzędu odpowiadającej odstępom siewu, to znaczy, przy siewie w odstępach 18 cm - na 18 metrach, przy siewie co 16 cm - na 16 metrach itd..

Liczenia dokonuje się w kilkunastu punktach idąc po przekątnej pola i wylicza średnią.

Oceny PZW dokonuje się po zakończeniu wschodów. Wcześniejsze liczenie siewek i obserwacja dynamiki wschodów pozwala nam jednak na szybszą ocenę stanu plantacji.

  • Minimalna wartość liczbowa PZW, gwarantująca uzyskanie
  • obsady roślin w granicach 80 tys. na 1 hektarze to:
  • Przy siewie w odstępach co 12 cm - 48 % PZW.
  • Przy siewie w odstępach co 15 cm - 60 % PZW.
  • Przy siewie w odstępach co 18 cm - 72 % PZW.
  • Przy siewie w odstępach co 22 cm - 80 % PZW.

UWAGA:

W warunkach klimatycznych Polski nie zalecamy siewu w odstępach powyżej 18 cm.

W przeciętnych warunkach wegetacji stwarza to zagrożenie dla uzyskania prawidłowej obsady roślin. Optymalna obsada roślin na ha wynosi 85-95 tys. roślin na ha.

Uzyskanie jej jest szczególnie istotne w ostatnich latach, gdy w uprawie stosuje się odmiany w cukrowym typie użytkowym. Plon z ha zależy tu głównie od obsady, gdyż dynamika przyrostu masy poszczególnych korzeni jest niższa niż w przypadku odmian plennych. W przypadku odmian plennych prawidłowy plon można było uzyskać nawet przy obsadzie 50-55 tys. na ha przy równomiernym rozmieszczeniu roślin. Było to efektem dużego przyrostu masy poszczególnych korzeni. Jakość plonu, a zwłaszcza zawartość cukru była jednak wówczas zdecydowanie niska.
 
KWS