KWS
   
 

Czynniki ograniczajace plon cukru

Zastosowanie w uprawie odmian typu cukrowego i cukrowo-normalnego i powszechny skup korzeni na jakość stwarza konieczność dostosowania technologii uprawy do wymogów cukrowni. W tej sytuacji konieczna jest ochrona tworzącego się plonu cukru. Najważniejsze czynniki wpływające na plon cukru przedstawiono na wykresie obok (proszę kliknąć, aby powiększyć).

Nawożenie azotowe (N) - najważniejszy czynnik który może ograniczyć plon cukru. Powinno być zastosowane w dostosowanej do potrzeb i zasobności gleby dawce (ok. 100-140 kg N/ha). Najlepiej w 2 dawkach, pierwsza przedsiewnie pod agregat (nie stosować mocznika !), druga pogłównie w fazie 3-4 pary liści. Późniejsze zastosowanie azotu jest nieuzasadnione ekonomicznie i szkodliwe z punktu widzenia jakości korzeni.

Wpływ odmiany - stosować nasiona najlepszych odmian sprawdzonych i rekomendowanych przez cukrownię. Wybrać z oferowanych odmian te które najlepiej plonują w naszych warunkach. Dostosować zaprawy oferowane z nasionami (insektycydy) do występujących na polu zagrożeń.

Obsada roślin - Optymalna to 85-95 tys. roślin na ha. (liczba roślin na 22 mb rzędu x 1000).

Nie siać w odstępach powyżej 18 cm. Stosować nasiona o LZK pow. 92%.

Metoda zbioru - Dokonywać zbioru tuż przed dostawą lub sypać w wymiarowe pryzmy. Nie pozostawiać ogłowionych buraków w glebie. W ciągu 6 dni mogą stracić ok. 2% cukru.

Choroby liści - Uprawiać odmiany tolerancyjne na Chwościka burakowego. Obserwować plantację, stosować tanie fungicydowe preparaty profilaktyczne przy występowaniu korzystnych dla infekcji warunków pogodowych. Przy stwierdzeniu wystąpienia choroby na 5% liści koniecznie stosować zabiegi ochrony.

 

 


 
KWS