KWS
   
 

Korzyści płynące ze stosowania odmian tolerancyjnych

Stosowanie odmian tolerancyjnych ma wiele zalet:

  • ochrona przed patogenem jest stała, prowadzona od początku wegetacji buraków, co daje możliwość uniknięcia strat w sytuacji, gdzie zwalczanie chemiczne jest jeszcze nieopłacalne
  • zapobiega wprowadzaniu pestycydów do środowiska i chroni pożyteczne mikroorganizmy glebowe
  • upraszcza zabiegi i nie powoduje niszczenia struktury gleby w trakcie przejazdów
  • jest najtańszą i najbardziej efektywną metodą zwalczania patogenów
  • w przypadku niektórych chorób i szkodników zastosowanie odmian tolerancyjnych jest jedynym sposobem ochrony plantacji

Ze względu na takie czynniki jak obniżenie kosztów uprawy, ochrona środowiska oraz coraz częstszy zakaz stosowania niektórych substancji czynnych będących składnikami preparatów ochrony roślin, proces hodowli nowych odmian buraka cukrowego będzie przyspieszać. Poznanie struktury DNA, gwałtowny rozwój biotechnologii, postęp w dziedzinie technologii molekularnej oraz nowe odkrycia w zakresie badania genomu umożliwiają szybką produkcję czystych linii i komponentów do tworzenia odmian, stosowanie markerów molekularnych w celu przyspieszenia procesu identyfikacji cech całej rośliny bez konieczności jej uprawy oraz ocenę wartości rośliny na podstawie analizy nasion lub kiełków buraka. Wszystkie te czynniki wspomagają klasyczne metody hodowli buraka cukrowego i ułatwiają, a więc i przyspieszają procesy tworzenia nowych odmian.


 
KWS