KWS
   
 

SŁAWA KWS

Tolerancja na Rizomanię i Mątwik burakowy

Typ normalny

 

 

  • zalecana na stanowiska potencjalnie zagrożone występowaniem nicieni (częsta uprawa buraków, rzepak w zmianowaniu), oraz na pola, na których analiza gleby wskazuje na występowanie mątwika burakowego

  • bardzo dobra jakość przetwórcza

  • stosunkowo wysoki plon liści

  • odporna na wydawanie pośpiechów

 

 

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2007-2008): 
 

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 13,40 104,1
Plon korzeni w t z ha 84,3 102,9
Zawartość cukru w % 18,0 100,6
SWW 102,4 100
Straty cukru w melasie w % 1,4 93,3
% korzeni drobnych 1,7 94,4

 

 


 
KWS