KWS
   
 

GRACIANA KWS

Tolerancyjna na Rizomanię i odporna na Chwościka buraka

Odmiana w typie normalnym

  • najwyższy plon korzeni wśród odmian zarejestrowanych w 2015, zarówno przy ochronie przeciw chorobom liści jak również przy jej braku

  • podwyższona odporność na Mączniak prawdziwy buraka

  • regularna rozeta liściowa o stosunkowo obfitym ulistnieniu

  • małe straty przy zbiorze

  • zalecana na późniejszy zbiór, jeśli jest taka konieczność

 

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2013-2014):
 

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 15,3 103,2
Plon korzeni w t z ha 95,3 106,9
Zawartość cukru w % 18,0 97,4

 

 

 

 

 


 
KWS